Category Archives: ÜSKÜDAR

Haydarpaşa Lisesi

Öğrencilerimizin; bireysel yeteneklerini dikkate alarak, öğrenmelerini, bilgili, becerili, özgüvenli olmalarını, çevresi ile iyi ve olumlu iletişim kuracak davranışları kazanmalarını, olaylara çok yönlü ve tarafsız bakabilmelerini, çağın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazanmalarını, gelişen teknolojiyi izleyip kullanabilmelerini, liderlik özelliklerinin yanı sıra işbirliği ve ekip çalışmalarına yatkın bireyler olmalarını sağlamaktır.  

Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi

Önümüzdeki süreç içinde eğitim ve bilim alanında örnek merkez olmak, bütün teknolojik imkânlardan faydalanarak çağı yakalamak. Okulumuzda çalışanların görevlerini yaparken kendilerinden emin olacakları, doğruları yaptıklarında alacakları cevaptan çekinmeyecekleri, herkesin her gün daha güzele ulaşmak için çalışacağı bir okul yaratmaktır. Önümüzdeki süreç içinde eğitim ve bilim alanında örnek merkez olmak, bütün teknolojik imkânlardan faydalanarak çağı yakalamak. […]

Selimiye Tarım Anadolu Meslek Lisesi, Tarım Meslek Lisesi

Atatürkçü düşünce sistemini davranış haline getirmiş,çağdaş,demokratik lider vasıfları ile ile donatılmış, okuluna bağlılık hisleri kuvvetli gençler yetiştirmektir. Bu çerçeveden hareketle biz, öğrencilerimizin öğrenmelerini sağlamak;onların bilgili yetenekli ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmelerine zemin hazırlamak ve onlara 21.yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazandırmak için varız.  

Hacı Sabancı Anadolu Lisesi

Türk milli eğitimin genel amaçlarına uygun, hür düşünebilen, kendisini ve çevresini tanıyan karşılaştığı problemleri çözme becerisine sahip, yaşamayı ve yaşatmayı seven, kendisi ve toplumla barışık, demokrasiyi özümsemiş bireyler yetiştirmek.  

Hacı Rahime Ulusoy Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Teknik Lisesi

Öğrencilerin ekonomik, sosyal ve kültürel yeterliliğe sahip olmalarını sağlamak, ülkemizin ihtiyaç duyduğu hizmetler sektöründe yönetim ve kontrol becerisi kazanmış, mensubu olmakla iftihar ettiğimiz Yüce Türk Milleti’ne ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde ve bunları davranış haline getirmiş bireyler yetiştirmektir… konuştu.