Category Archives: MALTEPE

E.C.A Elginkan Anadolu Lisesi

Milli birlik ve beraberlik bilinci gelişmiş, vatanını seven, toplum sorunlarına ve kültür değerlerine duyarlı, ülke kalkınmasında sorumluluk üstlenebilecek, bilimi ilke edinmiş, teknolojiyi doğru kullanabilen, araştıran, sorgulayan, üreten, çağdaş, akılcı, ahlaklı, inançlı, kendine güvenen, saygılı ve çalışkan Türk gençleri yetiştirmektir  

Küçükyalı Rezan Has Anadolu Lisesi

Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, çağdaş uygarlık seviyesini yakalamaya çalışan, kendini gerçekleştirme yolunda başarılı, yenilikçi, mutlu ve doyumlu bireyler yetiştirmek için hep beraber çalışmak.  

Kadir Has Anadolu Lisesi

1. Akademik başarı düzeyini sürekli yükseltmek 2. Atatürk ilke inkılâplarına bağlılık 3. Bilgileri kullanarak yeni bilgilere ulaşmak 4. Öğrencilerimizin takdir edilebilecek yanlarının artırılması 5. Velilerimizle okulumuz arasında itimat ve itibarı esas kılmak 6. Birlikte çalışma ve paylaşmanın gücüne inanma 7. Milli değerlerimize ve etik değerlere sahip çıkma 8. İletişime açık, hoşgörülü bireyler yetiştirmek

Mehmet Salih Bal Ticaret Meslek Lisesi

Ülkesini ve milletini seven, ülkesinin kalkınmasında sorumluluk üstlenen, insani değerleri gelişmiş, mesleğinin kalitesine öncülük eden, mesleki bilgiye ulaşan ve kullanan, objektif değerlendirme yeteneğine sahip karar verme becerisi gelişmiş, girişimci, mutlu ve özgür bireyler yetiştirmektir.  

Mediha Engizer Kız Teknik ve Meslek Lisesi

Mesleki ve kültürel alanda eğitim ve öğretim hizmeti veren, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, milli ve ahlaki değerlere sahip, ilk öğretimi bitirmiş, belli bir meslek alanında yeterlilik kazanmak isteyen, öğrenmeyi öğrenmiş, geleceği okuyan, nitelikli ve geleceği bu günden tasarlayan bireyler yetiştirmek.  

Handan Hayrettin Yelkikanat Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Bütün öğrencilerin öğrenimlerini sağlamak onların bilgili,becerili ve kendine güvenen, emeğe saygılı bireyler olarak yetişmelerine fırsat tanımak, eğitimimizi Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve Atatürk İlke ve devrimlerine bağlı kalarak ve 21. yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeye getirmektir.  

Halit Armay Anadolu Sağlık Meslek Lisesi

Atatürk ilke ve inkılapları ışığında, Milli Eğitimin temel ilkeleri doğrultusunda, öğrencilerimizin, bireysel yeteneklerini dikkate alarak bilgili, becerikli, kişilikli ve bilinçli, kendilerine güvenen, çevresi ile iyi ve olumlu iletişim kuracak davranışlar içinde olaylara çok yönlü ve tarafsız bakabilmeleri, çağın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazanmalarını, gelişen teknolojiyi yabancı dil öğrenerek izleyebilmeleri ve düzenli disiplinli, sistemli düşünme […]