Category Archives: KÜÇÜKÇEKMECE

Atakent İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

“Her öğrenci öğrenebilir” ilkesinden yola çıkarak birincil hedefimiz; ilgi ve alanlarını belirlemiş öğrencileri , teknik açıdan yeterli donanıma sahip, yenilikçi, araştırmacı, demokratik, toplumsal değerlere saygılı; sanatsal ve kültürel açıdan bilgili bireyler olarak topluma kazandırmak.  

Gülten Özaydın Ticaret Meslek Lisesi

Öğrencilerimizin Atatürk ilke ve inkilaplarına bağlı, mesleki donanımlarını, kendi arzu ve yeteneklerini de dikkate alarak, çağın gerekleri doğrultusunda şekillendirerek kendine güvenen, sorumluluk sahibi, yeniliklere ayak uydurabilen, vatanını ve milletini seven, bilgili, mesleki anlamda yetişmiş, mesleğiyle ilgili teknik donanıma sahip, sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilen donanımlı insan gücü olarak yetiştirebilmektir.  

Gazi Anadolu Lisesi

Bireysel yeteneklerini dikkate alarak öğrenmelerini,bilgili ,becerili,öz güvenli olmalarını, çevresine duyarlı,iletişim kurabilen olaylara çok yönlü ve tarafsız bakabilmelerini,çağın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek becerileri kazanmalarını,gelişen teknolojiyi kullanabilmelerini,lider olmalarını,işbirliği ve ekip çalışmalarında paylaşımcı olmalarını ve üst eğitim kurumlarına gidebilecek başarılı bireyler olarak sağlamak.  

Eşref Bitlis Kız Teknik ve Meslek Lisesi

Ulusal ve evrensel değerler temelinde, toplumun eğitim düzeyinin yükseltilmesi amacıyla; öğrenci, öğretmen ve çalışanlarımızın tüm zamanlarda akademik ve mesleki gelişimlerini destekleyerek, toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilen, yenilikçi, gelişimci, çağdaş ve laik bireyler yetiştirmek temel varlık sebebimizdir.  

TOKİ Halkalı Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenmeyi öğrenen , araştıran , bilgiyi kullanan , katılımcı, paylaşımcı, özgün çağdaş bir eğitim ve bilimsel kültürü oluşturan, yalnız sınavlarda değil; kültür , sanat , spor , bilim gibi dallarla da ilgilenen birikimi yüksek, özgür düşünen ve düşüncelerini açıkça ifade edebilen; uluslararası bir vizyona sahip, milli değerlere bağlı, evrensel değerlere açık, geçmişine sahip çıkan geleceğini […]