Category Archives: KARTAL

Hacı İsmail Gündoğdu Ticaret Meslek Lisesi

Biz; Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçları doğrultusunda; Milli Eğitimin ilkelerine uygun olarak eğitim öğretimi gerçekleştirmek, okulumuzda kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu ticaret,muhasebe , büro hizmetleri bankacılık ve diğer iş hizmet alanlarında görev alacak ve ya kendi başına iş yapabilecek , nitelikli işgücü yetiştirmek ve bununla beraber mesleğinin devamı olan üniversite ve ya […]

Burak Bora Anadolu Lisesi

Öğrencilerimizi ; Atatürk İlke ve İnkılapları ışığında, Türk Milli Eğitim’inin ilkeleri doğrultusunda, vatanını ve milletini seven, insan haklarına saygılı, pozitif bilimleri rehber edinmiş bireyler olarak yetiştirerek ulusal ve uluslararası alanda barış ve refaha katkıda bulunmalarını sağlamaktır.

Hacı Hatice Bayraktar Anadolu Lisesi

Biz, Hacı Hatice Bayraktar Lisesi Olarak; Atatürk İlkelerinin Işığında , Milli Eğitimimizin Temel Amaçları Doğrultusunda Milli Ve Manevi Değerlerimize Bağlı, Aydın Fikirli, Çağdaş Düşünceli Sorumluluk Duygusu Gelişmiş, kendine güvenen, 21. yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına, Ülkemizin İhtiyaç Duyduğu Alanlarda Yüksek Öğrenime Öğrenci Yetiştirmek İçin varız.  

Fatin Rüştü Zorlu Anadolu Lisesi

Bizler; Milli eğitim sisteminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda öğrencilerimizi (öğrencilerimizi); bilimsel düşünme ve öğrenme yöntemleriyle, sorumluluklarını bilen, insan haklarına saygılı, bilime ve sanata duyarlı, ülkesini ve ülkesinin sorunlarını tanıyan, ulusunun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunabilecek bireyler olarak yetiştirmek, bilgi çağının gerektirdiği bilgi, beceri değerleriyle donatmak ve yüksek öğretime hazırlamak için varız. […]

Eyyup Genç Ortaokulu

Türk Milli eğitiminin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını önemseyen bir yaklaşımla çağdaş yaşamın gerektirdiği bilgi, beceri ve değerlerle donatılarak paylaşımcı, katılımcı, sorgulayan, özgüveni gelişmiş ve bir üst öğrenime uyum sağlayabilecek bedensel ve zihinsel yönden olgunlaşmış bireyler yetiştirmektir  

Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi

Öğrencilerimizin; bireysel yeteneklerini dikkate alarak bilgili,becerikli kişilikli ve bilinçli,kendine güvenen,çevresi ile iyi ve olumlu iletişim kuracak davranışlar içinde olaylara çok yönlü ve tarafsız bakabilmeleri,çağın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazanmalarını,gelişen teknolojiyi yabancı dili öğrenerek izleyebilmeleri ve kullanabilmelerini,düzenli ve disiplinli,sistemli düşünme ve sürekli çalışma ve başarma duygusu içerisinde,işbirliği ve ekip çalışmalarına yatkın,doğayı, sanatı ve okumayı seven,ailesine […]