Category Archives: KADIKÖY

Fenerbahce Anadolu Lisesi

Bizler, tüm öğrencilerimizin tam öğrenmesini sağlamak; öğrencileri, kendine güvenen; düşünen ve sorgulayan; gelişmeye açık; çağdaş Türkiye’ye yakışır bireyler olarak yetiştirmek için varız.  

Erenköy Kız Anadolu Lisesi

Biz, öğrencilerimizi ; Yenilikçi yaklaşımlarla hareket ederek, insani değerlere saygılı, çağdaş, kendini gerçekleştirmiş farkındalığı olan, toplumsal sorunlara duyarlı, bilimsel gelişimlere açık bireyler olarak yetiştirip üst öğrenim programlarına hazırlarız.  

50. Yıl Tahran Anadolu Lisesi

Ortaöğretim kurumları arasında ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkaracak nesiller yetiştirmede öncü olmak,yaşadığımız toplum için dünyaya faydalı nesiller yetiştirmek ve bu alanda zirvede olmaktır.