Category Archives: FATİH

Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

MİSYONUMUZ ; Bilgili, kültürlü, başarılı, kendine güvenen, kendi değerlerimizle birlikte insanlığın ortak kazanımları olan evrensel değerleri özümsemiş, yaratılanı ‘Yaradan’dan ötürü sevebilen, tabiatı tahrip değil imar eden, sorun değil çözüm üreten, farklılıkları doğal ve zenginlik kabul edip bunlardan yararlanmayı hedefleyen; insana, düşünceye, özgürlüğe, ahlaka ve kültürel mirasa saygı duyan kişilikli fertler yetiştirmek için varız.  

Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesi

Öğrencilerimizin; Atatürk ilke ve inkılapları ile Türk Milli Eğitiminin Temel Amaçlarına uygun ilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda bireysel niteliklerini dikkate alarak öğrenmelerini, bilgili, becerikli, özgüvenli olmalarını, çevreyle iyi ve olumlu iletişim kuracak davranışları kazanmalarını, olaylara çok yönlü ve tarafsız bakabilmelerini, çağın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazanmalarını, gelişen teknolojiyi izleyip kullanabilmelerini, liderlik özelliklerinin yanı sıra […]

Pertevniyal Lisesi

Öğrencilerimizi; bireysel niteliklerini dikkate alarak öğrenmelerini, bilgili, becerili, özgüvenli olmalarını, çevresiyle iyi ve olumlu iletişim kuracak davranışları kazanmalarını, olaylara çok yönlü ve tarafsız bakabilmelerini, çağın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazanmalarını,gelişen teknolojiyi izleyip kullanabileceklerini, liderlik özelliklerinin yanı sıra işbirliği ve ekip çalışmalarına yetkin bireyler olmalarını sağlamaktır.  

Yedikule Anadolu Lisesi

Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda,Türk Milli Eğitiminin ilke, değer ve amaçlarına uygun, zamanın gereklerine uyumlu, değişen ve gelişen eğitim politikalarını takip ederek, kaliteli, yapıcı, girişimci, ekip ruhu olan öğrenci-öğretmen ve personel ile birlikte çağdaş ve nitelikli öğrenciler yetiştirmektir.  

Fatih Özel Eğitim Meslek Lisesi

İşitme engelli bireylerin topluma adaptasyonu ile yaşamlarını kimseye muhtaç olmadan sağlayabilecekleri bir konuma getirmek, onlara anlayışla yaklaşmak gerektiği konusunda toplumsal bilinç oluşturmak ve bu sayede onların çalışma imkanlarını arttırarak geleceğe daha umutla bakmalarını sağlamak.  

Fatih Atatürk Çağdaş Yaşam Çok Programlı Lisesi

Milli Eğitimin Temel Kanunu’nun belirttiği genel amaçlar çerçevesinde Atatürk İlke Ve İnkılâpları’na bağlı, ulusun insani ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren yaşamı seven çağdaş katılım’cı yaratıcı insan haklarına ve Türkiye Cumhuriyeti`ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen bunları davranış haline getirmiş kendini yenileyen, güvenli ve mutlu bireyler yetiştirmek için varız.  

Kocamustafapaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ulusal kültürünü özümseyen ve yeniliklere açık, bilgiye ulaşma yönetimlerini öğrenen, kendi kendine yeten, yaratıcı, araştırmacı, problem çözme becerisine sahip, bilgi ve yetenekleri doğrultusunda alet yapıları oluşmuş, bir üst öğrenime hazır bireyler yetiştirmek.