Category Archives: ESENYURT

Halil Akkanat Çok Programlı Lisesi

Bölgesinde; teknik, bilimsel ve dil alanında kaliteli eğitim veren, veli ve öğrencilerce güvenle tercih edilen, milli ve insani değerleri kazanmış, üretken bireyleri yaşama ve yüksek öğrenime hazırlayan seçkin bir eğitim ve öğretim kurumu olmaktır.  

Güzelyurt Anadolu İmam Hatip Lisesi

Bilgili, kültürlü, başarılı, kendine güvenen, kendi değerlerimizle birlikte insanlığın ortak kazanımları olan evrensel değerleri özümsemiş, yaratılanı ‘Yaradan’dan ötürü sevebilen, tabiatı tahrip değil imar eden, sorun değil çözüm üreten, farklılıkları doğal ve zenginlik kabul edip bunlardan yararlanmayı hedefleyen; insana, düşünceye, özgürlüğe, ahlaka ve kültürel mirasa saygı duyan kişilikli fertler yetiştirmek için varız.  

Fikriye Nüzhet Bilgincan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Eğitim öğretim faaliyetini sürdüren bir meslek lisesi olarak; •Eğitim öğretim hizmetinden yararlananlara nitelikli, kaliteli eğitim hizmeti sunmak, •Okulu çevrenin kültür merkezi haline getirmek, •Üst öğrenim kurumuna nitelikli ve daha fazla öğrenci göndermek, •Birbirlerine karşı saygılı, çalışkan, ahlaki değerleri yüksek, çağdaş ve demokratik öğrenciler yetiştirerek; çevreyi etkileyerek, topyekûn değişim ve kalkınma sağlamak.  

Fatih Sultan Mehmet Lisesi

Okulumuz İçin Belirlenmiş Olan Eğitim-Öğretim Programını Çevre Etkenleri Dikkate Alarak Etkili Ve Verimli Bir Şekilde Uygulamak.Öğrencilerin Yeteneklerine Ve Gereksinimlerine Uygun Hizmeti Sunmak Onların Sosyal Ve Kültürel İhtiyaçlarını Karşılayarak Yetenek Ve Becerilerini Geliştirmelerine Ortam Hazırlamak Ve Okulda Eğitimin Öğretimin Kalitesini Arttırmak Temel İşlevimizdir.  

Esenyurt TOKİ Kız Teknik ve Meslek Lisesi

Atatürk İlke ve İnkılaplarını esas alan Milli Eğitimin temel amaçları doğrultusunda, geleceğimiz olan öğrencilerimize ortak bri kültür kazandırmak suretiyle; bilgili, çağdaş, toplumun temel değerlerine bağlı ve ülke ekonomisine katkı sunacak mesleki beceriyle donatılmış nitelikli bireyler yetiştirmek.  

Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi

Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi olarak Misyonumuz; Bütün öğrencilerimizin öğrenmeyi öğrenmeleri; onların eğitimli, bilgili, becerikli, girişken, kendine güvenen bireyler olmalarını sağlamak. Türkiyenin üretken gücünün temel taşları olmaları için çalışmak. Öğrencilerimizi içinde bulundukları çağın imkanlarını kullanarak bilgiye ulaşabilen ve bilgiyi kullanabilen tutarlı, kararlı, toplumla barışık bir şekilde Milli ve Manevi Değerlerine hizmet etmeyi kendine amaç edinmiş bireyler […]

Esenyurt Kıraç Anadolu Lisesi

Ülke kalkınmasında rol alacak, topluma faydalı, örnek öğrenci yetiştirmek. İlk ve orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vermek, kendisiyle ve toplumla barışık, öğrenmeyi öğrenen, bilgi üreten, gelişime açık, sorumluluklarının bilincinde, rekabetçi, paylaşmayı bilen, bilimsel düşünen, Atatürkçü bireyler yetiştirmektir. ekip çalışmasıyla ortak başarının elde edilmesinde önemli katkı sağlayacağı inancının verilmesine yönelik çalışmalar yapmaktır. : öğrenicilerimizin […]

Ali Kul Çok Programlı Lisesi

Misyonumuz Öğrencilerimizin bireysel yeteneklerini dikkate alarak öğrenmelerini, bilgili, becerikli, özgüvenli olmalarını, çevresi ile iyi ve olumlu iletişim kuracak davranışları kazanmalarını, olaylara çok yönlü ve tarafsız bakabilmelerini, çağın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazanmalarını, gelişen teknolojiyi izleyip kullanabilmelerini, liderlik özelikli, işbirliği ve takım çalışmalarına yatkın bireyler olmalarını sağlamaktır.