Category Archives: BÜYÜKÇEKMECE

Büyükçekmece Recep Güngör Anadolu Lisesi

Biz Recep Güngör Anadolu Lisesi olarak, Öğrencilerimizi, Milli kimliğini kazanmış, kendisiyle barışık iyi vatandaş,İnsanî değerleri benimsemiş dünya ile barışık iyi insan, zaman şartlarına uygun, toplumun ve iş hayatının gerektirdiği nitelik ve niceliklerine sahip iyi bir vatandaş olarak yetiştirmek, kendi ve çevre sağlığını koruma bilincine sahip özgüveni gelişmiş,eleştirel düşünmeyi öğrenmiş soran ve sorgulayan bireyler olarak yetiştirmek.. […]

Büyükçekmece Sudi Özkan Kız Teknik ve Meslek Lisesi

Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, geniş bir ufku, sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, birliği ve beraberliği esas alan, düşünen, yazan, okuyan, sürekli arayışlar içinde olan, gelişmecilikten yana, eşya ve olaylar üzerinde kendi, diyalektiğini kurabilen, tarihine kültürüne ve milletine mensubiyet şuuru kazanmış, çağın bilgi ve teknolojisiyle donanmış, yarının dünyasında söz sahibi olacak, şahsiyetli gençleri yetiştirmek için varız.  

Hüseyin Erkan Anadolu İmam Hatip Lisesi

Bilgili, kültürlü, başarılı, kendine güvenen, kendi değerlerimizle birlikte insanlığın ortak kazanımları olan evrensel değerleri özümsemiş, yaratılanı ‘Yaradan’dan ötürü sevebilen, tabiatı tahrip değil imar eden, sorun değil çözüm üreten, farklılıkları doğal ve zenginlik kabul edip bunlardan yararlanmayı hedefleyen; insana, düşünceye, özgürlüğe, ahlaka ve kültürel mirasa saygı duyan kişilikli fertler yetiştirmek için varız.  

Büyükçekmece Anadolu Sağlık Meslek Lisesi

Gençlerimizi, milli eğitimimizin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda, evrensel insan haklarına saygılı, mesleğini seven, kendine güvenen, görev ve sorumluluk duygusu gelişmiş, sağlık hizmetleri ihtiyacına uygun bilgi ve becerilerle donanmış, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, toplumsal kurallara ve etik değerlere uygun davranan, disiplinli, dürüst ve onurlu olarak yetiştirmenin yanında, alanda bir yüksek öğretime hazırlamaktır. […]

Gürpınar 80. Yıl Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi

Okulumuz için belirlenmiş olan Üniversiteye hazırlayıcı eğitim-öğretim programını çevre ve teknolojik gelişme faktörlerini de dikkate alarak etkili ve verimli bir şekilde uygulamak, öğrencilerin kabiliyetlerine ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun bir eğitim hizmetini sunmak, onların sosyal, kültürel, sanatsal ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılayacak, yeteneklerini geliştirmelerine ortam hazırlamak ve okulda öğreniminin kalitesini artırmak temel görevimizdir.  

Emlak Konut Mimar Sinan Anadolu Lisesi

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Amaçları ve Atatürk İlkeleri doğrultusunda, iktisadi, sosyal ve kültürel bakımdan tam donanımlı, çağdaş uygarlığı özümsemiş seçkin bireyler yetiştirmektir. Hedefimiz milli ve manevi değerlere saygılı, ulusal kimlik ve evrensel kişilik lazanmış, ülke geleceğini biçimlendiren bireyler yetiştirmektir.