Category Archives: BEYLİKDÜZÜ

Beylikdüzü Abidin Nesimi Fatinoğlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Öğrencilerimizin; Uyguladığımız eğitim öğretim faaliyetleriyle sürekli gelişen teknoloji ve imkanları en etkin şekilde kullanabilen, eğitim stratejisiyle başarıyı kucaklayan dinamik bir okul ortamında yetişmesini, Gerek okudukları bölümle gerekse diğer sosyal ve kültürel alanlarla ilgilenen, çağın gereklerine ayak uydurabilen, teknolojinin tüm imkanlarından yararlanabilen, kendini geliştirme hedefi olan, kendi alanında bilgi ve mesleğinde yetkin ve aranan özelliklere sahip […]

Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi

Çağdaş eğitim standartlarına uygun olarak, rekabetçi, güvenilir, toplumda sürekli değişen beklentileri karşılayabilen araştıran, yeniliğe açık, sosyal kültürel değerlere sahip, başarılı ve mutlu bireyler yetiştirmektir.  

Yaşar Acar Fen Lisesi

Zeka düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanında yüksek öğrenime hazırlamayı, bu alanlara gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi, yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirmeyi, bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak yabancı dilde iyi yetişmelerini […]

Vali Muammer Güler Anadolu Öğretmen Lisesi

Okulumuz öğretmen yetiştiren bir kurum olmanın onuruyla; araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı öğretmen adayları yetiştirmeyi; bilgiye ulaşarak, paylaşarak ve hayata dönüştürerek toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı misyon edinmiştir…  

Gürpınar İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Kendini gerçekleştirme bilincine ve olumlu benlik algısına sahip, Kendine güvenen, Yaratıcı düşünebilen, Gelişime ve değişime açık, İleriye yönelik olumlu hedefleri olan, Kendini çağın gereklerine ve şartlarına adapte edebilen, Başkalarının yaşam haklarına saygılı, Ülkesini ve milletini seven mutlu bireyler yetiştirebilmek.  

Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi

Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda, eğitim öğretim sürecinin çağdaş yenilik ve gelişmelerini; öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin etkinlik ve verimlilikleri ile tüm çalışan ve öğrenim görenlerin memnuniyetlerinin ve başarılarının arttırılmasını sağlamaktır. Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda, eğitim öğretim sürecinin çağdaş yenilik ve gelişmelerini; öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin etkinlik ve verimlilikleri ile tüm çalışan ve öğrenim görenlerin memnuniyetlerinin ve […]

Beylikdüzü 75. Yıl Cumhuriyet Kız Teknik ve Meslek Lisesi

Bizler, Türk Milli Eğitim Temel Kanunu doğrultusunda yapılan çalışmalarla; düşünen, tartışan, sorunlara çözüm üreten, yaşadığı çağı kavrayan, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı geleceğimizi yönlendirecek çağdaş, laik yurttaşlar yetiştirmek ve yüksek öğrenime hazırlamak için varız.