Category Archives: BAHÇELİEVLER

Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi

* Sosyal Bilimler ve Edebiyat alanında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmek, ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yüksek öğretime hazırlamak. * Öğrencilerin bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde Türkçe ve yabancı dil öğrenmelerini sağlamak. * Öğrencileri edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında araştırmaya yönelterek, gelişmelere ilgilerini uyandıracak ortam […]

Necip Fazıl Kısakürek Lisesi

Öğrencilerimizin, Atatürk ilke ve inkılapları ile Türk Milli Eğitiminin Temel Amaçlarına uygun bilgili, becerili, özgüvenli olmalarını, çevresi ile iyi ve olumlu iletişim kuracak davranışları kazanmalarını, olaylara çok yönlü ve tarafsız bakabilmelerini, çağın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazanmalarını,liderlik özelliklerinin yanı sıra iş birliği ve ekip çalışmalarına yetkin ve yatkın bireyler olmalarını sağlayarak hayata ve yüksek […]

Bahçelievler Ticaret Meslek Lisesi

Ekonomik değerleri üst verimlilik normlarına yükselten, milli ve çağdaş değerlere sahip, hizmet sektörüne nitelikli işgücü yetiştirmektir. Biz Türk Milli Eğitiminin Genel ve Özel amaçları doğrultusunda; Milli Eğitimin ilkelerine uygun olarak eğitim-öğretimi gerçekleştirmek, gelişen teknolojiyi yakından izlemek, bunları eğitime yansıtmak, ülkemiz iş ve hizmet sektörünün her alanında görev alabilecek öğrenciler yetiştirmek ve bu yolla nitelikli iş […]

Mehmet Akif Lisesi

Öğrencilerimizin; Atatürk ilke ve inkılapları ile Türk Milli Eğitiminin Temel Amaçlarına uygun ilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda bireysel niteliklerini dikkate alarak öğrenmelerini, bilgili, becerili, öz güvenli olmalarını, çevresiyle iyi ve olumlu iletişim kuracak davranışları kazanmalarını, olaylara çok yönlü ve tarafsız bakabilmelerini, çağın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazanmalarını, gelişen teknolojiyi izleyip kullanabilmelerini, liderlik özelliklerinin yanı […]

Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Ülkemiz ekonomisi ve sanayisini kalkındıracak yetenekli teknik eleman yetiştiren bir üst öğrenime öğrenci hazırlayan eğitim kurumuyuz. Bütün öğrencilerin bilgili, becerili ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmelerini sağlamak, fırsat tanımak önümüzdeki yüz yılın ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazandırmak için varız.  

Bahçelievler İmam Hatip Lisesi

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Kanunu ve İmam-Hatip Liseleri Kuruluş Yönetmeliği doğrultusunda dini eğitim ve öğretimi yaşam boyu teşvik etmek, öğrencide var olan dini bilimlerdeki potansiyelini ortaya koyabileceği ortamı hazırlayarak dünya standartlarında öğrenme imkanlarını sunmaktır.