Category Archives: NALLIHAN

Nallıhan Şehit Vural Arıcı Anadolu Lisesi

Bize emanet edilen gençlerin; bilimsel düşünme becerilerine sahip, öğrenmeyi öğrenen, üretken, bilgiye ulaşabilen, iletişim kurabilen, bilişim teknolojilerini kullanabilen, eğitim sürecine aktif olarak katılan ulusal ve evrensel değerleri benimsemiş öğrenciler olarak yetişmelerini ve yüksek öğretime yerleşmelerini sağlamak için varız…  

Şehit Ömer Boztepe Çok Programlı Lisesi

Bilgi toplumu olabilmek ve toplumsal kalkınmayı sağlamak amacıyla; Milli Eğitim Mevzuatına uygun, değişime açık ve kaliteye inanmış eğitim vererek; ülkesi için yürekli, tercih edilen, bilgiyi kullanabilen bireyler yetiştirmektir.  

Nallıhan Anadolu Sağlık Meslek Lisesi

Toplumumuzun ihtiyacı olan sağlık hizmetlerine gerçekleştirecek, vatan ve millet sevgisi ile dolu,sorumluluk sahibi,kendine güvenen, alanında başarılı, teknisyen kadrolarında sağlık personeli yetiştirmek.  

Sakarya Ortaokulu

Misyonumunz öğrencilerimizin var olan potansiyellerini ve beyin güçlerini ortaya çıkarmak, mevcut potansiyel ve beyin gücünü en iyi şekilde geliştirmek; böylece öğrencilerimizin kendisi, ailesi, milleti ve insanlık için faydalı işler yapmasını sağlamaktır.  

Çayırhan Anadolu Lisesi

Atatürk ilke ve inkılaplarından ödün vermeden Milli Eğitimin temel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, *Çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, araştıran, seçkin bireyler yetiştiren *Yenilik ve gelişmeleri takip eden *Çalışanların etkinlik ve verimliliklerini üst düzeye çıkaran * Türk milletinin milli ahlaki insani manevi ve kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren *Hizmet alanların memnuniyetlerini artıran bir eğitim kurumu olmaktır. […]

Çayırhan Turgay Ciner Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Çayırhan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi olarak biz; bütün öğrencilerimizin öğrenmelerini sağlamak, onların mesleki bilgi ve becerilerini artırmak, kendine güvenlerini sağlamak ve onların içerisinde bulunduğumuz yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazanan ve kazandıran bireyler olarak yetiştirilmeleri için varız.