Category Archives: KEÇİÖREN

Etlik Anadolu Lisesi

Atatürkçü düşünce sistemini benimsemiş, vatan ve millet sevgisiyle dolu, bilgi çağının gereklerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayan, ruh ve bedence sağlıklı, kendisiyle ve toplumuyla barışık, öğrenmeyi ilke edinmiş başarılı bireyler yetiştirmektir.  

Bağlum Lisesi

Öğrencilerimizin temel akademik bilgi ve becerilere sahip olmalarının yanı sıra kendisine ve başkalarına değer veren okulu ve öğrenmeyi, bilgiye ulaşma yollarını önemseyen moral ve ahlaki değerlere, sanat ve insanlığa sahip çıkan birer birey olmaları için çalışıyoruz.  

Fatih Sultan Mehmet Lisesi

Türk Milli Eğitimi´nin temel ilkeleri doğrultusunda hazırlanan eğitim öğretim programlarını; çağımızın getirdiği tüm olanakları aktif ve işlevsel bir şekilde kullanarak öğrenci merkezli anlayışla uygulamak,öğrencilerimizin çok yönlü olarak kendilerini gerçekleştirebilmelerine uygun ortam hazırlamak ve öğrenme kalitesini en üstün düzeye çıkarmak temel işlevimizdir.  

Aydınlıkevler Anadolu Lisesi

Yeteneklerinin ve sorumluluklarının bilincinde, etik değerlere saygılı, problem çözmede yaratıcı, öğrenmeyi temel ihtiyaç kabul eden ve kendini geliştiren öğrencilerin yetişmesine olanak sağlayan nitelikli bir okul ortamı oluşturmaktır.  

Aydınlıkevler Ticaret Meslek Lisesi

Misyonumuz: Ülkemizin kalkınmasında milli ve evrensel değerlerle sorumluluk üstlenen, sektörün kalitesine öncülük eden, bilgiye ulaşan, bilgiyi kullanan, üreten ve karar verme becerisi gelişmiş eleman yetiştirmektir.  

Abdullah Mürşide Özünenek Anadolu Lisesi

Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda kaliteli eğitim vermek için çağdaş, akılcı, bilimsel yöntemler kullanarak öz güveni yüksek, sosyal yönü kuvvetli, görev ve sorumluluklarının bilincinde bireyler yetiştirmektir.  

Farabi Anadolu Lisesi

Öğrencilerimizin performanslarını arttırarak, onları hayata hazırlamak. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık, eleştirel düşünceye sahip, estetik ve etik değerlere duyarlı, çevreci, atatürkçü öğrenciler yetiştirmek. Öğrencilerimizi yüksek öğretime hazırlamak. Öğrenen, öğreten, değişen ve değiştiren okul olmak.