Category Archives: ANKARA

Çiğdemtepe Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Öğrencilerimizin her birine öncelikle Milli ve Ahlaki değerlerin önemini kavratmak, öğrenimlerini tamamlayacakları meslek alanında, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda, mesleğin asgari yeterliliklerini kazandırmak; yüsek öğretime devam etmek isteyen öğrencilerimize ise iyi bir akademik eğitim sağlamaktır.  

Halide Edip Anadolu Sağlık Meslek Lisesi

Biz bütün öğrencilerimizin Atatürk ilke ve Inkılâpları doğrultusunda, hak ve ödevlerini bilen, okulun ve toplumsal yaşamın gereklerini yerine getirebilen, gerekli genel kültür ve temel bilimsel bilgilerle donanmış bireyler olması için varız.  

Gazi Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Milli Eğitim Temel Kanun’unun genel amaç ve ilkelerine uygun olarak mesleki ve teknik eğitimde bilimsel-teknolojik esaslara uygun; yenilikçi, programlı çalışan, disiplinli, sorgulayan, araştıran, yüksek öğretimi kendisine hedef koyan, sürekli gelişen çağın gereklerine göre endüstri kuruluşlarının ihtiyacı olan vasıflı teknik elemanları yetiştiren, milli ve ahlaki değerleri özümsemiş, yeniliklere açık, idealist, öz güvene sahip, hayatı ve insanları […]

Batıkent Kız Teknik ve Meslek Lisesi

Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, kendine güvenen, çağımızın bilimsel ve teknolojik gelişmeleri doğrultusunda, yaratıcı, girişimci, iş disiplinine sahip, değişim ve gelişme açık, sanata, bilime, topluma duyarlı, sorumluluk alabilen, iş gücü açısından sanayinin ihtiyacına cevap verebilen , vatanını ve milletini seven, aynı zamanda mesleki ve teknik alanda üst öğrenime nitelikli bireylerin yetiştirilmesi.  

Faruk Nafiz Çamlıbel Anadolu Lisesi

Ülkemizin geleceği için; milli değerlerine bağlı, değişimi algılayan ve hızına yetişebilen, araştıran-sorgulayan-özgür düşünebilen, öz güveni yüksek bilgi açısından güçlü, geleceğe güvenle bakabilen nesiller yetiştirmektir.