Category Archives: GERGER

Gölyurt Ortaokulu

Ülkemizin anayasası ve kanunları ışığında,bölgemizde çağdaş ve modern eğitim sağlamak;bu eğitimi toplumun tüm bireylerine eşitlik ilkesine bağlı kalarak sunmak,Atatürk ilke ve inkılaplarına,demokrasiye özde bağlı,insan haklarına saygılı,ben değil biz diyebilen,ileriyi hedefleyen vatanına milletine bağlı bağlı bireyler yetiştirmektir.  

Güzelsu Ortaokulu

Bizler; idareci öğretmenler ve okul personelleri bir bütün olarak, gerekli saygı ve sevgi çerçevesinde bütün imkansızlıklara rağmen öğrencilerimizin öğrenmeleri, bilgili, başarılı, kendine güvenen bir birey olarak yetişmeleri, 21. yüzyılda çağdaş yaşamın gereklerini yerine getirebilecek beceriler kazanmaları için hiç durmadan çalışacağız.