Category Archives: BESNİ

Besni Çakırhöyük Çok Programlı Lisesi

Öncelikle kendisi ve çevresiyle barışık, hoşgörülü, başkalarının düşünce ve inançlarına saygılı, demokrat, ulusal ve evrensel değerlerle donanmış ve bu değerlere saygılı değişen ve gelişen teknolojiyi kullanmayı yaşam biçimi haline getirmiş, yaratıcı, üretken, bilimsel düşünen, araştıran, irdeleyen, sorgulayan, kendi kendisine karar veren,kararlarının sorumluluğunu taşıyabilen, öz güveni tam, bilmediklerini öğrenmenin yol yöntemini bilen; çalışkan,dürüst, iyi alışkanlıkları olan,başkalarının […]