Category Archives: SAİMBEYLİ

Karakuyu Ortaokulu

Çağın gerekleri doğrultusunda; kendine güvenen, milli ve manevi değerleri benimseyen ve Atatürk ilkelerine bağlı bireyler yetiştirmek.  

Cumhurlu İlkokulu

Öğrencilerimizi Atatürk ilke ve inkılâplarına, milli değerlerine bağlı, demokrasiyi özümseyen; insani değerlere saygılı, bilgili, çevreye ve doğaya duyarlı, yenilikçi, cesaretli ve öz güvenli bireyler olarak yetiştirip hayat ve yüksek öğretim programlarına hazırlamaktır.