Category Archives: İMAMOĞLU

Cumhuriyet Ortaokulu

Misyonumuz, Atatürk ilkelerine bağlı, çalışkan, başarılı dürüst bireyler yetiştirip toplum hizmetine sunmaktır.çeşitli sınavlarda başarılı olan öğrencilerimizi Devletin yaptığı sınavlarda Anadolu liselerine, Anadolu Öğretmen Liselerine, Fen Liselerine ve diğer sınavla öğrenci alan Liseleri kazandırıp Vatana ve Millete faydalı birer nesiller yetişmesini sağlamaktır.  

İmamoğlu Lisesi

Bireysel yetenekleri farklı, bilgili, öz güveni gelişmiş, çevresi ve okulu ile barışık, olaylara çok yönlü ve tarafsız bakabilen ekip çalışmalarına yatkın, toplumun gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilen bireyler yetiştirilmesini sağlamak.  

Sevinçli Ortaokulu

Eğitim öğretim etkinliklerini; öğretim ilkesi, öğrenci düzeyi, çevre özellikleri ve programda belirtilen esaslara uygun öğrenci ve velilerin beklentileri göz önünde bulundurularak, öğretmen, öğrenci, veli ve idarecilerin yardımlaşması şeklinde takım çalışması ve özveriyle gerçekleştirmektedir.  

Üçtepe Ortaokulu

Öğrencilerimizin kendilerine olan güvenlerini sağlayarak,kendi sorumluluklarını bilen,geliştiren, kültürlü, bilgili ve kendisine güvenen; vatanına, Cumhuriyetine, örf ve adetlerine sahip çıkan gençler olarak yetiştirmek, öğrencilerimizi bir üst öğrenime ve geleceğe hazırlamak için bir ekip olarak varız.  

23 Nisan Ortaokulu

“Atatürk ilke ve inkılapları ışığında, onların bilgili, becerikli ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmelerine ve hayatlarını sürdürmelerine fırsat tanımak,evrensel ve yerel değerleri benimsemiş, onlara 21. yüzyılın gelişen gereksinimlerine yanıt verebilecek eğitim ve öğretim ortamını yaratmak için VARIZ…”