Category Archives: TUZLA

Yunus Emre İmam Hatip Lisesi

Biz, Tuzla Yunus Emre Lisesi olarak; Bütün öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmelerini sağlamak Onların bireysel farklılıklarına saygı duyarak ve gözeterek bilgili, becerili ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmelerine fırsat tanımak, Öğrencilerimizi daha özgür sınıf ve daha özgür okul ilkesine uyarak eğitip geliştirmek, Öğrencilerimizi bilgi toplumunun ve teknolojinin gereklerine uygun yetişmeleri için var gücümüzle çalışmak, Okulumuzun eğitim çalışmalarını […]

Piri Reis Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi

Ülkemizde gemi inşa sektörünün merkezi konumdaki Tuzla‟da var olan okulumuz; Değişime ve gelişmeye açık, değerlerini yaşayan, dışa dönük, Gemi inşa ve denizcilik sektörü ile ilgili kurum ve kuruluşların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda kendini sürekli yenileyen, ulusal ve uluslararası projelerde etkin rol alan, özgüven ve özdenetim duyguları gelişmiş öğrencilerimizi hayata ve Yüksek Öğrenime hazırlamaktır.  

TOKİ Yahya Kemal Ticaret Meslek Lisesi

Öğrencilerimizi, bireysel gelişim özelliklerinin önemsendiği ve kendilerini gerçekleştirme fırsatlarının yaratıldığı ortamlarda, çağdaş yaşamın gerektirdiği bilgi, beceri ve değerlerle öz güvenli olmalarını, çevresi ile iyi ve olumlu iletişim kuracak davranışları kazanmalarını, olaylara çok yönlü ve tarafsız bakabilmelerini, çağın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazanmalarını gelişen teknolojiyi izleyip kullanabilmelerini, liderlik özelliklerinin yanı sıra, işbirliği ve ekip çalışmalarına […]

Tuzla Orhanlı Anadolu Sağlık Meslek Lisesi

Çağdaş, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, vatanını ve ulusunu seven, ilerici, sürekli kendini yenileyerek gelişmeleri takip eden, türkçeye ve yabancı dillere hakim, öz güveni yüksek gençler yetiştirmek. Eğitim seviyesinin son derece düşük olduğu bölgemizde ailelerimize eğitimin önem ve gereğini anlatmak da misyonumuz içinde yer almaktadır.  

Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi

Atatürk’ün gençlere teslim etmiş olduğu Cumhuriyet ve demokrasi bayrağına layık olarak onu gelecek nesillere aktaran, ülkesine ve milletine bağlılık duygusu gelişmiş; kendi devletini dünya devletlerinden,zengin tarih ve kültürüyle kendi milletini diğer milletlerden aşağıda görmeyen millî değerlerine bağlı çağdaş ve laik gençler yetiştirmektir.  

Tuzla IMKB Kız Teknik ve Meslek Lisesi

İlköğretim mezunu olup, meslek eğitimi almayı tercih eden kişilere; çağdaş, özgür, mesleğinin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, günümüzün teknolojisinde üretken olabilecek, Atatürkçü, yeniyi denemekten korkmayan, yaratıcı, girişimci ruha sahip, organizasyon yeteneği olan, ülke kalkınmasında kendi emeğinin önemini fark edebilen, sorumluluk sahibi, mesleki alanda rekabet gücüne sahip, emsallerine örnek teşkil edebilecek, BİREYLER YETİŞTİRMEKTİR.