Category Archives: SULTANBEYLİ

Turhan Feyzioğlu Ticaret Meslek Lisesi

Bütün öğrencilerin öğrenmelerini sağlamak, onların bilgili, becerili ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmelerine fırsat tanımak ve onlara 21. yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve beceriler kazandırmak.  

Türk Telekom Anadolu Lisesi

Gelişime açık kadromuz ve sahip olduğumuz donanımla öğrencilerimizi; Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, milli değerlerimizi benimseyen ve koruyan, kendini gerçekleştirebilen, sosyal hayata ve yüksek öğrenime hazır; çağdaş ve laik gençler yetiştirmektir.  

Sultanbeyli Kız Teknik ve Meslek Lisesi

‘‘Çağdaş uygarlık düzeyinde gelişmeleri yakından takip ederek, alanında uluslararası normlara ulaşmayı hedefleyen örnek okul olmak.’’ Bu amaçla Sultanbeyli Kız Teknik ve Meslek Lisesi; Öğrencilerini, Atatürk’ün ‘Geleceğin Umudu, Işıklı çiçekleri ‘ dediği ; dinamik , bilgiyi güç kaynağı edinmiş, doğaya ve insanlığın sorunlarına karşı duyarlı , geçmişini analiz ederek geleceğini aydınlatan, görev ve sorumluluklarının bilincinde gençler […]

Sultanbeyli Teknik ve Endüstri Meslek Lİsesi

Ülkemiz ekonomisi ve sanayisini kalkındıracak yetenekli teknik eleman yetiştiren bir üst öğrenime öğrenci hazırlayan eğitim kurumuyuz. Bütün öğrencilerin bilgili, becerili ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmelerini sağlamak, fırsat tanımak önümüzdeki yüz yılın ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazandırmak için varız.  

Sultanbeyli Anadolu Sağlık Meslek Lisesi

Toplumun yararlarını kişisel çıkarlarının üstünde tutan, insan sağlığına ve insana hizmette sınır tanımayan, formasının rengini yüreğinde taşıyan, hastalarına karşı alçak gönüllü ve mütevazı olan, sorumluluk sahibi, öz güvenini kazanmış, dürüst, mesleğinin gerektirdiği yeterli bilgi, beceri ve davranışa sahip, sürekli çalışan, araştıran, mesleki gelişmeleri takip edip uygulamaya koyan, Atatürk ilke ve inkılâplarını yaşatmayı ve yaşamayı amaç […]

Sultanbeyli Anadolu Lisesi

Atatürk ilke–inkılaplarını, milli ve evrensel değerleri özümsemiş, kendi ve toplumu ile uyumlu, bilgi ve görgü düzeyi yüksek, bilimsel çalışmalarla olduğu kadar sosyal ve kültürel etkinliklerle de adını duyurmaya çalışan bir eğitim kurumu olmak.  

Orhangazi Lisesi

Sürekli gelişen, değişime açık, çağdaş gelişmeleri izleyen ekip ruhu ile stratejik planlarını hazırlayan, vizyonunu bireysel ve toplumsal gelişim modeline göre biçimlendiren, toplam kalite ilkesinden ödün vermeyen, lider ve model bir eğitim kurumu olmak.  

Hüsnü M. Özyeğin Anadolu Lisesi

Ulusal ve evrensel değerlere bağlı,değerlerini yaşayan ve yaşatan,bilgi ve birikimlerini insanlık yararına kullanan,farklılıkları zenginlik kabul eden,bilim ve teknolojinin farkında olan,pozitif düşünen,öğrendiklerini davranışa dönüştürebilen,değişime ve gelişime açık bireyler yetiştirmektir.  

Gediktaş Anadolu İmam Hatip Lisesi

İnsan hayatında, gelecekte sahip olunacak yaşam becerilerinin, yeteneklerin ve temel tutumlarının disiplin altına alınarak kontrollü bir biçimde şekillendiği kurumlardır okullar. Bu sebeple okulumuza ilk adımını attığı andan itibaren öğrencilerimiz kabul etmeyi ve edilmeyi, adil olmayı, kuralları, sorumluluğu, iyiyi, güzeli, saygıyı, hoşgörüyü, bireysel farklılıkları ne olursa olsun ’’yaratılanı severiz Yaratandan ötürü’’ anlayışıyla sevmeyi, doğruyu ve yanlışı […]