Category Archives: ŞİŞLİ

Ayazağa Lisesi

Milli Eğitimin Temel İlkeleri ve Genel Amaçları doğrultusunda, öğrencilerimizi yeteneklerine, isteklerine uygun yüksek öğretim kurumlarına hazırlamak ve topluma yararlı bireyler olmalarını sağlamaktır.  

Halil Rıfat Paşa Teknik ve Endsütri Meslek Lisesi

Meslek eğitiminde ulusal ve uluslar arası seviyenin yakalanarak, ülkemiz sanayi ve endüstrisinin ihtiyaç duyduğu, ara elemanları yetiştirerek, ülke ihtiyacına sunmaktadır. Bu amaçla, bir taraftan, yönetici öğretmen kadrosu ve yardımcı personelimizin bilgi ve uygulama kabiliyetini arttırarak, diğer taraftan,eğitim ve öğretimin ihtiyaç duyduğu donanımın kurulması ve öğrenci faydasına sunulması çalışmalarımızın esasını teşkil edecektir.  

Nişantaşı Rüştü Uzel Kız Teknik ve Meslek Lisesi

Milli Eğitimin genel amaçları ve temel ilkeleri, Mesleki ve Teknik eğitimin amaçları doğrultusunda, Atatürk ilke ve inkılaplarına inanan Mesleki ve Teknik Eğitimi geliştirme çalışmalarına katılım sağlayan, tüm alanların atölye ve ekipman donanımlarını çağın getirdiği şekilde yenileyen ve geliştirmeye çalışan, bu doğrultuda hukukun üstünlüğüne, demokratik yaşam biçimine inanan sosyal kültürel kalkınmayı destekleyen, ulusun çıkarlarını kendi çıkarlarından […]

Şişli Ahi Evran Tic.Mes.Lisesi

Öğrencilerin ekonomik, sosyal ve kültürel yeterliliğe sahip olmalarını sağlamak, ülkemizin ihtiyaç duyduğu hizmetler sektöründe yönetim ve kontrol becerisi kazanmış, mensubu olmakla iftihar ettiğimiz Yüce Türk Milleti’ne ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde ve bunları davranış haline getirmiş bireyler yetiştirmektir…  

Mehmet Pisak Anadolu Lisesi

Her öğrencinin içinde sosyal, psikolojik,sportif,kültürel ve analitik yönlerden birinin varlığına inanarak bunların farkına varabilmelerini sağlamak ve gelişmeleri için yol göstermek.  

Nişantaşı Anadolu Lisesi

Bilimsel düşünce gücüne sahip eğitimde kalite yaratarak farklılıklara değer vermeyi özümsemiş bireyler olmalarını sağlayıp Atatürk ilke ve inkılaplarından aldığımız güç ile ülkemize, insanlığa ve gelecek kuşaklara karşı sorumlu, çağdaş gençler yetiştirmektir.  

Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Topluma faydalı, Türk sanayisine katkıda bulunabilecek, bilgiyi beceriye dönüştürebilecek, mesleki eğitime ihtiyaç duyan herkese, teknolojik gelişmeleri takip ederek, aile ve sektörle işbirliği içerisinde, sosyal yönü güçlü teknik ve mesleki eğitim vermek.  

Mecidiyeköy Anadolu Lisesi

Milli Eğitimin Temel İlkeleri ve Genel Amaçları doğrultusunda, öğrencilerimizi yeteneklerine, isteklerine uygun yüksek öğretim kurumlarına hazırlamak ve topluma yararlı bireyler olmalarını sağlamaktır.