Category Archives: SANCAKTEPE

Aziz Bayraktar Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrencilerimizin zihninde; insana, düşünceye, özgürlüğe, ahlaka ve kültürel mirasa sahip çıkan; öğretmeye istekli, öğrenmeyi öğrenen, mesleğini seven kendisini sürekli yenileyen ve geliştiren; sorunlar karşısında dimdik ayakta durarak çözüm üretebilen; ailesine, ülkesine ve topluma faydalı nesiller yetiştiren; sorumluluklarının bilincinde dini, milli ve ahlaki değerlere sahip kendisine ve başkalarına saygılı, hoşgörü sahibi başarılı bireyler yetiştirmektir.  

Yenidoğan Çok Programlı Lisesi

Öğrencilerimizin temel bilgi ve becerilere sahip olmalarını sağlamak ,kendilerine ve başkalarına değer veren araştırma ve öğrenmeye istekli ,milli ve ahlaki değerlere saygılı ,Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş, gelişen ihtiyaçlara cevap verebilecek bilgi ve donanımlara sahip, hedefleri olan bireyler olarak yetişmelerini sağlamak.  

75.Yıl Devlet Malzeme Ofisi Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Biz; üretken, öğrenmeyi öğrenmiş, öğrendiğini bilen, insancıl, kendine güvenen, risk alan, takım ruhu taşıyan, “Biz” merkezli, iletişime önem veren, iletişim kurabilen, bilişim teknolojilerini kullanabilen, 21.yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek mesleki bilgi ve beceriye sahip, merak ve ilgi düzeyi yüksek, planlı ve programlı çalışabilen, yüksek öğrenim kapılarını açabilen, sosyal ve kültürel yönden gelişmiş, insan ve çevre […]

Tolga Çınar Kız Teknik ve Meslek Lisesi

Atatürkçü düşünce sistemini davranış haline getirmiş, çağdaş, demokratik Lider özelliklerine sahip, okuduğu okula bağlılık duygusu gelişmiş gençler yetiştirmektir. Bu çerçeveden hareketle biz, Öğrencilerimizin öğrenmelerini sağlamak; onların bilgili, yetenekli ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmelerine zemin hazırlamak ve onlara 21. yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazandırmak için varız.  

Hüseyin Tolgacan Sipahi Ortaokulu

Eğitimi okul öncesinden vermek için varız. Severek gelinebilecek bir okul ortamı hazırlamak için varız. Herkes için eğitim için varız. Her öğrencinin başarılı olduğu bir okul olmak için varız. Her gün daha iyiye ulaşmak için varız.