Category Archives: PENDİK

Pendik Rauf Denktaş Lisesi

Milli ve Manevi değerlere bağlı, Katılımcı ve işbirlikçi veli desteğiyle araştıran, yorumlayan ve yol gösteren ilgi istidat ve yetenekleri doğrultusunda öğrenci yetiştirmek.  

Pendik İTO Ticaret Meslek Lisesi

Toplumun kabul görmüş kültürel değerlerine duyarlı ilerlemeye ve yeniliğe açık, sahip olduğu medeniyetin koruyucusu ve taşıyıcısı olan, kendini gerçekleştiren, mesleki ve akademik açıdan başarılı üreten nesiller yetiştirmek  

Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi

Bilim ve teknolojinin farkında olan, değişime ve gelişime açık, öğrenmeyi temel ihtiyaç kabul eden, en az iki yabancı dili iyi bilen, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımcı, kendini sorgulayan, etkili ve nitelikli, çağdaş, demokratik ve lâik bireyler yetiştirmektir.  

Alparslan Anadolu Lisesi

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, ülkesini seven gençler yetiştirmek. Üniversiteye en fazla öğrenci gönderen okul olmak. Okulun fiziki yapısını sürekli iyileştirmek. Öğretmen, öğrenci, veli işbirliğini en üst düzeyde sağlamak. Okul içinde ve dışında sosyal, kültürel faaliyetleri artırmak. Öğrenci merkezli eğitim-öğretim gerçekleştirmek. Rehberlik servisimizin hizmetlerini çeşitlendirerek etkinliğini artırmak. Okulun imajını sürekli yenilemek ve tanıtımını yapmak. Bulunduğumuz […]

Pendik Fatih Anadolu Lisesi

Okulumuz, evrensel nitelikte bilgi edinmeyi amaç edinmiş; araştırıcı, sorgulayıcı ve çözümleyici düşünce yapısına sahip, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapmaya aday, insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi; böylece bilgiyi üreterek, paylaşarak ve hayata uygulayarak toplumun gelişme sürecine katkıda bulunmayı görev edinmiştir.  

Pendik Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi

Türk ve dünya denizcilik sektörü ile bunlara öğrenci yetiştiren yüksek öğrenim kurumlarına iyi eğitim almış denizciliğe ve denize uygun nitelikte yetişmiş denizcilik kültürünü bilen,uygulayan,disiplinli bir yaşamı kendine amaç edinmiş sosyal çevreye uyumlu, kendisini sürekli yetiştirebilen, sosyal birey yetiştirmektir.  

Kavakpınar Lisesi

Öğrencilerimizin sürekli öğrenmelerini sağlamak, onların bilgili, becerili ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmelerine fırsat tanımak ve onlara içinde yaşadığımız çağın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazandırmak.