Category Archives: KAĞITHANE

Seyrantepe Dr. Sadık Ahmet Lisesi

Okulumuzda; Milli Eğitim Sistemi’nin Genel Amaç Ve Temel İlkeleri Doğrultusunda, Milli Birlik Ve Bütünlük İçinde, Çevresi İle Birlikte Ülkemizin Ekonomik, Sosyal Ve Kültürel Kalkınmasında Nitelikli İnsan Gücü Katkısını Yapan, Eğitim Ve Öğretim Sürecine Yön Veren, Bağlı Kurumların Ve Çalışanların Etkinlik Ve Verimliliklerini, Çalışan Ve Hizmet Alanlarının Memnuniyetlerinin Artırılması Ve Geliştirilmesini Sağlamaktır.  

Cengizhan Anadolu Lisesi

Türk Milli Eğitiminin temel amaçlarına bağlı kalan, beceri olarak öğrenmeyi davranış haline getirebilen, Atatürk İlke ve İnkılapları ışığında düşünen, kendisini ve yaşadığı ortamı geliştiren, çevresi, toplumu ve kendisiyle barışık, bilgi toplumunun etkin bireylerini geliştiren, çağa yön verecek bireyler yetiştirecek bir kurumuz. Bu bağlamda hedefimiz bireyin ve bulunduğu çevrenin çok yönlü gelişimini sağlayarak onu 21. yüzyıla […]

Profilo Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Sorgulayan, araştıran ve doğru düşünen, değişime açık, bilim ve teknolojiyi bu içerikte değerlendirebilen, demokratik, laik bilince sahip, çevre bilinci gelişmiş, sosyal faaliyetler içerisindeki değerlere önem veren, mesleki eğitimi üst düzeyde verebilen, her alanda başarıyı yakalayan, yabancı dil bilen, bulundukları her ortamda farklılıklarını gösteren bireyler yetiştirmektir.  

Kağıthane İTO Ticaret Meslek Lisesi

Türk Milli Eğitiminin amaçlarına uygun olarak; Ticaret Meslek Eğitimi ve Öğretimi alanında paydaşlarına rehberlik yapan; bilgiye ulaşmayı öğretmekte son derece başarılı kadrosu ile ülke ekonomisine yön verme kararlılığına sahip; kendine güvenen bilgili, çalışkan, sürekli gelişim içinde ve çevresiyle uyumlu bireyler yetiştirmek için varız.  

Kağıthane Anadolu Lisesi

Kağıthane Anadolu Lisesi; Türk Milli Eğitiminin temel amaçlarına bağlı kalarak, Atatürk ilke ve inkılapları ışığında düşünebilen, öğrenmeyi davranış hakline getirebilen, kendisi ve yaşadığı ortamı geliştiren etkin bir kurumdur.