Category Archives: GÜNGÖREN

Osman Ülkümen Anadolu Lisesi

Özel mesleki ve toplumsal amaç ve sorumluluk sahibi olan, Bilimsel ilke ve metotlarla düşünerek yaşamı doğru kavrayabilen, İçinde yaşadığı kültürel değerleri içselleştirebilen, geliştirebilen, Gerçekleri doğru yorumlayıp yeteneklerine yol açan, Kendine yetebilen, Yurttaşlık bilincine sahip bireyler yetiştirmek..  

İzzet Ünver İmam Hatip Lisesi

Bilgi ve birikimlerimizi kullanarak, Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda paylaşımcı bir iletişimle, önce milletimizi sonra insanlığı hedef alarak, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamında çağın gerektirdiği anlayışa ve ihtiyaçlara cevap verebilecek teknolojik donanıma sahip ´KURUM´ bilinciyle akademik benliğin yanı sıra, çevresiyle uyumlu ve olumlu iletişim kurabilen, üretken, hoşgörülü, çağdaş ve kendine güvenen gençler yetiştirmektir.  

Güngören Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Türk Milli Eğitim Sisteminde Mesleki ve Teknik Eğitimin amaç ve ilkeleri doğrultusunda, milli ve ahlaki değerleri özümsemiş, çağın gerektirdiği teknolojik bilgilerle donatılmış, öğrenmeyi öğrenen, üreten ve sosyal sorumluluk bilincini taşıyan bireyler yetiştirmektir.  

Güngören Tuncay Azaphan Ticaret Meslek Lisesi

Milli Eğitimin genel amaçları ve temel ilkeleri, Mesleki ve Teknik Eğitimin amaçları doğrultusunda, Atatürk ilke ve inkılaplarına inanan,Hukukun üstünlüğüne, demokratik yaşam biÇimine inanan sosyal ve kültürel kalkınmayı destekleyen, Ulusun çıkarlarını kendi çıkarlarından üstün tutan, mesleki eğitimde bilimsel düşüncenin önemine inanan, enerjik ve kendinden emin, Öğrencileri ile el ele daima ileriyi hedefleyen eğitim kadrosu ve Öğrencilere […]

Güngören Anadolu Lisesi

~Köklü bir tarihi geçmişi ve gelenekleri olan, ~Çağdaş ve bilimsel düşünceyi temel alan, ~Sorgulayan ve sorumluluk üstlenen gençler yetiştirmeyi amaç edinen, ~Geleceğin Türkiye´sinde yetiştirdiği gençlerin söz sahibi olmalarını amaçlayan, ~Kendine güvenen, olaylara duyarsız kalmayan, hak aramasını bilen, toplum kurallarına saygılı, etik değerlere önem veren gençleri yüksek öğretime hazırlamaktır.  

Güngören Anadolu İmam Hatip Lisesi

Milli Eğitimin Temel Amaçları doğrultusunda, öğrencilerimizin; insanlığa ve onun ürettiği maddi, manevi varlıklara saygı duyarak, hoşgörüye dayalı diyalogla öğrendiklerini pratik hayat geçirebilen, bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır.  

Ergün Öner Mehmet Öner Anadolu Lisesi

Misyonumuz; . Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, . Çağdaş ve bilimsel düşünceyi temel alan, gelişen teknolojiyi izleyip kullanabilen, . Olaylara ve çevresine karşı duyarlı, . Toplum kuralarına saygılı, etik değerlere önem veren, . Çevresi ile iyi iletişim kurabilen . Liderlik özelliklerinin yanı sıra işbirliği ve ekip çalışmasına yatkın, . En az bir yabancı dili iyi […]

Gündoğdu Ortaokulu

Çağdaş bilimi ışığı altında, çevresine karşı duyarlı,kendi yeteneklerinin farkına varabilen,kendini geliştirebilen,okuyan,bilgiye ulaşmada her türlü kaynağı kullanabilen,çalışkan,başarılı,” Bu ülkenin aydınlık yarınları biziz!” diyebilen öğrenciler olmak,yetiştirmek.