Category Archives: EYÜP

Alibeyköy Anadolu Lisesi

Öğrencilerimizin bireysel yeteneklerini ve farklılıklarını dikkate alarak,öğrenmelerini sağlamak ,bilgi çağında bilgiye ulaşma becerisine, özgür ve doğru seçim yapabilme yeteneğine geliştirmelerine destek olmak, kendini tanıyan, çevresiyle pozitif iletişim kurabilen, iş bilirliğine açık etkin bireyler olarak yetişmelerine imkan tanımak ve onlara kendilerine sürekli geliştirebilme becerisi kazandırmak için varız.  

Alibeyköy Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak için onları; bilgili, kültürlü, başarılı, kendine güvenen kişiler olarak yetiştirmek, 21. yüzyılda gelişen ihtiyaçlara cevap verecek bireyler olarak hayata hazırlamak, insana değer veren, problemlere çözüm üretebilen ve geliştiren kişilikli insanlar olarak yetiştirebilmek için varız.  

Oğuz Canpolat Lisesi

Milli Eğitim Temel Kanunu´nda yer alan genel amaçları kendinde gerçekleştiren, sağlam karakter sahibi vatan millet sevgisi olan, milli ve evrensel değerleri benimseyen, araştırmacı ve sorgulayıcı, görev ve sorumluluklarının bilincinde olan öğrenciler yetiştirmektir.  

Eyüp Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Biz öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak için onları; bilgili, kültürlü, başarılı, kendine güvenen kişiler olarak yetiştirmek, 21. yüzyılda gelişen ihtiyaçlara cevap verecek bireyler olarak hayata hazırlamak, insana değer veren, problemlere çözüm üretebilen milli ve manevi değerlerini koruyan ve geliştiren kişilikli insanlar olarak yetiştirebilmek için varız.  

Haydar Akçelik Kız Teknik ve Meslek Lisesi

Okulumuzda eğitim alanımız olan mesleklerin öğretiminin devamını temin ve bu öğretimin gelişimi için yüksek öğretime imkan hazırlayan, Öğrencilerin yaratıcılıklarını destekleyen, Meslek eğitiminde teknolojik gelişmelere ve yeniliklere açık yakından takip eden teknik eleman yetiştirmek.  

Kemerburgaz Halis Kutmangil Çok Programlı Lisesi

Özgüven ve sorumluluk duygularını geliştirip, tüm potansiyelini kullanımlarına fırsat tanıyarak yüksek öğretim kurumlarına yöneltip, başarılı olmalarını sağlamaktır. Biz… bütün öğrencilerin öğrenmelerini sağlamak, onların bilgili, becerili ve kendilerine güvenen bireyler olarak yetişmelerine fırsat tanımak ve onlara 21. yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazandırabilmek için varız.