Category Archives: BEYOĞLU

Ayşe Ege Kız Teknik ve Meslek Lisesi

Türk Milli Eğitimi’nin temel amaçları doğrultusunda, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, çağın gerekleri İle donanmış, özgür düşünen bireyleri yetiştiren uygun eğitim ortamları sağlamak, kendisiyle ve toplumla Barışık, kültürel, milli ve evrensel değerleri benimsemiş bireyler yetiştirmek, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Fotoğraf ve Grafikerlik, Bilişim Teknolojisi, Yiyecek-İçecek Hizmetleri, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Giyim Üretim Teknolojisi ve Çocuk […]

İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi

Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri ile Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda, yaratıcı, seçkin ve bilimsel bakış açısına sahip bireyler yetiştirmektir.  

Güner Akın Lisesi

Öğrenci merkezli bir eğitim anlayışının geliştirilmesini önemseyen kendi gerçekliğinin ve yeteneklerinin farkına varmış, dünya-bölge-ülke konseptine uygun yaklaşımlar yaratabilen, bilimsel ve felsefi düşünceyi önemseyen gençler yetiştirme çabası içindedir. Güner Akın Lisesi semtin tarihsel dokusu içinde aydınlık aklın temsilcisi niteliğindedir.  

Galatasaray Lisesi

Ulusal ve uluslararası toplumun gelişim ve evrimine katkıda bulunmak için geçmişinden gelen dayanışmacı, özgür ve sorgulayıcı düşünceyi benimseyen, girişimci ruhu destekleyen, eşitlik ve çeşitlilik temelli Galatasaray geleneğini, çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve yeteneklerle birleştirerek, toplumsal sorumluluk ve evrensel akademik değerlere sahip bireyler yetiştirmektir.  

Fındıklı Lisesi

Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçlar doğrultusunda; Atatürk İlke ve İnkılaplarını benimsemiş, bilgi, beceri, değer ve teknolojinin etkin kullanımı sağlanarak, Türkiye’de ve çağdaş ülkelerdeki eşdeğer kurumlarla yarışacak düzeye erişmiş kaliteli ve seçkin bir kurum olarak eğitim ve öğretim faaliyetini sürdürmek ve geliştirmektir.  

Beyoğlu Anadolu Lisesi

Bütün öğrencilerin öğrenmelerini sağlamak,onların bilgili,becerikli ve kendine güvenen bireyler olarak yetiştirilmelerine fırsat tanımak ve onlara 21. yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazandırmak için varız..