Category Archives: BEYKOZ

Beykoz Akbaba Ticaret Meslek Lisesi

Öğrencilerimizin öğrenmelerini sağlayarak kendisine güvenen kendisini sürekli yenileyen ve geliştiren, kaliteye öncülük eden bireyler olarak yetiştirmelerine fırsat vermek. Öğrencilerimizi milli kimliğini kazanmış, dürüst, doğru birer vatandaş ve iş hayatında mesleğin gerektirdiği niteliklere sahip meslek elemanı olarak yetiştirmek. Var oluş felsefemiz okuldan “ doğru ” mesleğe.  

Prof.Dr. İbrahim Canan Anadolu Öğretmen Lisesi

Türk Milli Eğitiminin amaçları ışığında, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, dünü, bugünü ve geleceği bütünleştirerek, öğretmen olmanın idealini, değişimi yaşayacak, çağdaş, etkili, demokratik, özgür ve bilimsel düşünen, üretici, girişken, kendisiyle barışık, dünya ile uyumlu her alanda kendini kabul ettirmiş, milli ve manevi değerleri geliştiren bir okul toplumu oluşturmaktır.  

Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi

Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları doğrultusunda ve Atatürk’ün yolundan ilerleyerek, öğrencilerimizin ilgi ve becerilerine yönelik olarak, en son teknolojiye uygun bir şekilde eğitim almalarını sağlayarak başarıya ulaştırmak ve arzuladıkları mesleği yaparak ülkemize hizmet etmelerini sağlamak okulumuzun misyonudur.  

Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

Fevzi Çakmak Lisesi tüm çalışanları olarak, okulumuzu tercih eden öğrencilerimizin; eğitim ortamı içerisinde potansiyellerini ortaya çıkarıp onları geliştirmek, demokrasi ve insan haklarına saygılı, görev ve sorumluluklarının bilincinde, doğru karar verebilme kabiliyetine sahip bir şekilde hayata ve bir yüksek öğretim kurumuna, istek ve yetenekleri doğrultusunda hazırlanmalarını sağlamaktır.  

Çavuşbaşı Çok Programlı Lisesi

Çocuklarımızın kendine özgü niteliklerini yitirmeden eğitim almalarını hedefliyoruz. İleri eğitim düzeylerine ulaşılabilecek merak ve aydınlıkta; yaşamdaki değişimleri kolayca karşılayabilecek eğitim ve birikimi yakalamış insanlar yetiştirmek, Ulusal ve evrensel değerleri, birikimleri kavrayan ve onlara katkıda bulunan; değişim ve gelişime açık; Atatürk ilkelerine bağlı; laik ve demokratik toplum düzenini benimseyen; kendine güvenli; çevresine saygılı; yaratıcı ve farklı […]

Celal Aras Anadolu Lisesi

Celal Aras Anadolu Lisesi tüm çalışanları olarak, Atatürkçü düşünce sistemini özümsemiş ve davranış haline getirmiş, ülkesine ve insanlığa bağlılık ve hizmet duygusu gelişmiş erdemli gençler yetiştirmektir. Bu ilkeden ilham alarak hem milli hem de çağdaş değerlerle donatılmış özgüveni yüksek, sosyal kişilikli, girişimci kendini gerçekleştirebilen ve başarılı bireyler olarak hayata hazırlayan bir eğitim kurumu olmaktır.