Category Archives: BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Anadolu Lisesi

Gençleri, toplumun her kesimini kucaklayacak, toplumsal duyarlılığı ve sorumluluk bilinci olan, alçak gönüllü, özgür düşünen, üretken ve bilgili, ülkesini seven bireyler olarak hayata hazırlamaktır.  

Atatürk Anadolu Lisesi

Okulumuz BEŞİKTAŞ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ ülkemizin her alandaki gelişmesine önderlik edecek öğrenciler yetiştiren bir ortaöğretim kurumudur. BİZ; Bilgili, becerili ve kendine güvenen, Bilgi toplumunun gereği akla dayalı değerlere sahip, Bilgi donanımı yüksek, Sorgulayan ve üretken, Önyargılardan uzak bakış açısına sahip, Değişime ve gelişime açık, Kendisi ve çevresiyle barışık, Yarınlara güvenle bakabilen, Lider ruhlu, örnek öğrenciler […]

Levent Kız Teknik ve Meslek Lisesi

Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, ülkesini seven, dürüst, demokratik, kendi alanlarında iyi bir beceri eğitimi almış, mutlu, gelecek korkusu olmayan öğrencilerle mesleki eğitim veren yüksek öğretim kurumlarına ve sektöre ara eleman yetiştirmektir.  

Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi

Türk milletinin temel değerleri ve Atatürk ilkelerine bağlı, özgür düşünüp sorgulayabilen, yaratıcı, olaylara farklı bakış açılarıyla yaklaşabilen, akademik eğitime hazır, araştırmacı, insan haklarına saygılı, çevresine karşı duyarlı ve sosyal bilince sahip bireyler yetiştirmektir.  

İSOV-Dinçkök Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

“Sanayi ile işbirliği içinde, gelişen teknolojinin imkanlarını eğitim ortamına aktararak tamamı uluslar arası standartlarda istihdam edilebilir sosyal, kültürel ve mesleki yeterliliklere sahip ve yüksek öğrenimi hedefleyen bireyler yetiştirmek.”  

Etiler Anadolu Lisesi

Öğrencilerimizi; Atatürk İlke ve İnkılâplarında, anayasada ifadesi bulunan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen […]

Erhan Gedikbaşı Çok Programlı Lisesi

Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyen • Değişime ve gelişime açık • Değerlerini yaşayan ve yaşatan • Farklılıkları zenginlik kabul eden • Ekip çalışmasına önem veren • Sorumluluk sahibi çözüm üreten • Çevre ve doğa bilinci gelişmiş • Akademik başarısı yüksek • Sosyal yönü güçlü bireyler yetiştirmek.