Category Archives: BAYRAMPAŞA

Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi

Öğrencilerin bireysel yeteneklerini dikkate alan, Öğrenme ve öğretme ortamlarını sürekli geliştiren, Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere sahip, insan haklarına saygılı ve topluma karşı sorumluluk duyan öğrenciler yetiştiren, Sevgi,saygı ve güven ortamında,başarma azmi ve geleceği şekillendirme sorumluluğu ile mükemmele ulaşmak için çalışan, Öğrencilerimizin idealindeki bir […]

Bayrampaşa Ticaret Meslek Lisesi

Çağdaş bir idari anlayışla; sorumluluk bilincine sahip, dengeli tüketen ve sürekli üreten, ülkemizi Çağdaş uygarlık düzeyine yaraşır şekilde temsil edebilecek öğrenciler yetiştirmek. Öğrencilerimizi bilgi ve teknoloji çağının imkânlarından yararlandırmak. Yetenekli oldukları ve ilgi duydukları yüksek öğrenim kurumlarına ve hayata hazırlamak.  

Terazidere Prof.İbrahim ve Feti Pirlepeli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Biz; Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçları doğrultusunda; Milli Eğitimin ilkelerine uygun olarak eğitim öğretimi gerçekleştirmek, okulumuzda kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu harita,bilgisayar ve diğer iş hizmet alanlarında görev alacak ve ya kendi başına iş yapabilecek , nitelikli işgücü yetiştirmek ve bununla beraber mesleğinin devamı olan üniversite ve ya yüksekokullara öğrencilerimizi hazırlamak; Meslek […]

Şehit Büyükelçi İsmail Erez Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Öğrencilerimizi Atatürk İlke ve İnkılaplarını esas alan, Milli Eğitimin Temel amaçları doğrultusunda, en yüksek kalite düzeyinde mesleki beceri kazandırmanın yanı sıra bilgili, becerikli, yenilikçi, çağdaş normlara uygun, üretken, araştırmacı Saygılı, Toplumun temel değerlerine bağlı ahlaklı ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen bireyler olarak yetiştirmek.  

Suat Terimer Anadolu Lisesi

Eğitim sistemi ve işleyişinin etkin bir şekilde yerine getirilmesi, eğitimdeki çağdaş yenilik ve gelişmeleri takip ederek, araştırmalar yaparak okulun ve çalışmaların verimlilik ve etkinliğinin arttırılmasını sağlamak, ÖSS sınavlarında %100’lük başarıyı yakalamaktır.  

Sabit Büyükbayrak Lisesi

Milli eğitimin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda öğrencilerimizde özgüven ve sorumluluk duygularını geliştirip, tüm potansiyellerini kullanma fırsatı tanıyıp, modern ve bilimsel bakış açısı oluşturup, milli ve manevi değerlere sahip insan yetiştirip, yetiştirilen bireyi yüksek öğretim kurumlarına yönlendirerek hayatta başarılı olmalarını sağlamaktır.  

Rıfat Canayakın Lisesi

Öğrencilerimize, Türk Milli Eğitimi’nin genel amaç ve ilkeleri çerçevesinde destek olmak, onları geleceğe uzanan yolda ahlaklı ve inançlı, sağlıklı, iletişim kurabilen, sorumluluk alabilen, kendine güvenen, üretken ve yaratıcı, gelişmelere açık, kendisi ve toplumla barışık, teknolojik gelişmeleri takip eden, öğrenmeye meraklı, Atatürk İlke ve İnkılâplarına sahip çıkan bireyler olarak yetiştirmek.