Category Archives: BAŞAKŞEHİR

Başakşehir Altınşehir Lisesi

Okulun sosyal, kültürel ve ekonomik yapısını dikkate alarak eğitim ve öğretim programını en etkili ve verimli şekilde uygulamak. Demokratik, insan haklarına saygılı, hoşgörülü, benliğine ve milletine bağlı, Atatürk ilke ve inkılaplarının savunucusu bireyler yetiştirmek.  

Bahçeşehir İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Atatürk ilkelerinin ışığında; milli eğitimimizin temel amaçları doğrultusunda, milli ve manevi değerlerimize bağlı, çağdaş düşünceli, sorumluluk duygusuna sahip, emeğe değer veren, 21 . Yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek teknik insan gücünü yetiştirmektir.  

Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi

Milletine ve insanlığa faydalı sağlıklı düşünen tartışabilen ve sorgulayabilen sağlam karakterli Milli kültürüne bağlı fertler yetiştirilmesinde araç olan eğitim ve öğretim akışını düzenleyen eğitim ve öğretim etkin bir şekilde yerine getirilmesi ,çalışanların öğrencilerin ve velilerin memnuniyetlerinin artırılmasını geliştirilmesini sağlamaktır.  

Miktat Ağaoğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi

ÖĞRENCİLERİ İLGİ,İSTİDAT VE KABİLİYETLERİ YÖNÜNDE YETİŞTİREREK ÜST ÖĞRENİME HAZIRLAMAK,ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARINA, T.C. ANAYASASI´NA UYGUN HAK VE SORUMLULUKLARINI BİLEN ÜLKESİNİ SEVEN, MİLLETİNİ SEVEN HOŞGÖRÜ SAHİBİ BİREYLER YETİŞTİRMEK.

Başakşehir Ticaret Meslek Lisesi

Öğrencilerimizin bireysel nitelikleri dikkate alınarak öğrenmelerini, bilgili, becerili, özgüvenli olmalarını, çevresi ile iyi ve olumlu iletişim kuracak davranışları kazanmalarını, olaylara çok yönlü ve tarafsız bakabilmelerini, çağın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazanmalarını, gelişen teknolojiyi izleyip kullanabilmelerini, liderlik özelliklerinin yanısıra işbirliği ve ekip çalışmalarına yatkın bireyler olmalarını sağlamaktır.  

TOKİ Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrencilerimizi Türk Mili Eğitiminin amaçlarını benimsemiş, donanımlı, değişime ve gelişime açık, 21. yüzyılın ihtiyaçlarına cevap verecek bireyler olarak hayata hazırlamak, insana değer veren, problemlere çözüm üreten, milli ve manevi değerlerini koruyan ve geliştiren insanlığa, vatana ve millete faydalı insanlar olarak yetiştirmektir.  

Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi

Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, millî ve evrensel değerleri özümsemiş, vatanını ve ulusunu seven; sorun çözme, iletişim kurma, işbirliği içinde çalışma, bilgi teknolojilerini kullanma becerilerine sahip, bireysel ve toplumsal sorumluluk taşıyan, üreten ve paylaşan bireyler yetiştiren bir eğitim kurumu olmak.