Category Archives: BAKIRKÖY

Bakırköy Lisesi

Atatürkçü düşünce sistemini kavramış ve bu sistemin gerektirdiği niteliklere sahip, çağı; bilgi, teknoloji, kültür ve sanat yönleriyle yakalamış, kendisiyle barışık, değişen ve gelişen çağdaş dünya ülkelerin bireyleri ile her alanda rekabet edebilecek, içinde yaşadıkları toplumla ve biz bilinciyle hareket eden, gelecekte topluma yön verebilecek bireyler yetiştirmek için varız.  

Bakırköy Kız Teknik ve Meslek Lisesi

Atatürk’ün hedeflediği çağdaş değerlere sahip, alanında donanımlı, yüksek öğrenime hazır öğrenciler yetiştirmek. Çevrenin istihdam ihtiyacını karşılayarak sektörün aradığı nitelikte elemanlar yetiştirmek. Mesleki ve teknik eğitimde sektöre bilimsel hizmet vermek, patent olacak birikimler oluşturmak.  

Ataköy Anadolu Lisesi

Öğrencilerimizin; Bilgili , becerili , dürüst , sorumluluğunu bilen Araştıran , sorgulayan , paylaşan , çok yönlü ve tarafsız bakabilen Çevresiyle olumlu iletişim kurabilen Ortak bir genel kültürle , soruların farkında olabilen , ülkemizin kalkınmasına yardımcı olabilecek İlgi , istek ve yetenekleri doğrultusunda yüksek öğretime ve hayata iyi bir şekilde hazırlanmış Anadilini doğru ve etkili […]

Bakırköy Ticaret Meslek Lisesi

BİZ, Öncelikle meslek edinmek isteyen öğrencilerimizin, amaçlarına ulaşmalarında rehberlik etmek, asla bitmeyen öğrenme sürecinde öğrenmeyi öğretebilmek, öğrencilerimizi toplumun sorumlu ve uyumlu, toplum ilke ve değerlerine sahip, iş ahlakını benimsemiş kendini ifade edebilen bireyler olarak yetiştirmek için varız.  

Bakırköy Nüket Ercan Ticaret Meslek Lisesi

Bir meslek sahibi olmak isteyen öğrencilerimizin bu amaçlarına ulaşmalarına öncülük etmek, öğrencilerimizi sorumluluk sahibi, işini bilen ve işini en iyi yapan, iş etik ve ahlak kurallarına sımsıkı bağlı bireyler olarak yetiştirmek için varız.  

Hasan Polatkan Anadolu Lisesi

Atatürk ilke–inkılaplarını, milli ve evrensel değerleri özümsemiş, kendi ve toplumu ile uyumlu, bilgi ve görgü düzeyi yüksek, bilimsel çalışmalarla olduğu kadar sosyal ve kültürel etkinliklerle de adını duyurmaya çalışan bir eğitim kurumu olmak.  

Gürlek-Nakipoğlu Anadolu Lisesi

Öğrencilerimizin Milli Eğitimin temel amaçları doğrultusunda öğretim programında belirtilen hedeflere ulaşmalarını, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, vatanını ve milletini seven, eşitlik, dürüstlük ve adaletin ödün vermeyen, bilgili, becerikli, öz güvenli olmalarını çevresi ile iyi ve olumlu iletişim kurabilecek davranışlar kazanmalarını, olaylara çok yönlü ve tarafsız bakabilmelerini. Çağın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazanmalarını; 21. YY.’ın […]