Category Archives: BAĞCILAR

Bağcılar Ahi Evren Anadolu İmam Hatip Lisesi

Okulun sosyo-kültürel ve ekonomik yapısı dikkate alınarak eğitim ve öğretim programını en etkili ve verimli bir şekilde uygulamak; demokratik, insan haklarına saygılı, hoşgörülü, benliğine ve milletine bağlı, Atatürk İlke ve İnkılâplarının savunucusu bireyler yetiştirmek temel işlevimizdir.  

Bağcılar Anadolu Lisesi

Bağcılar Lisesinin amacı; yaşadığı ortamı tanıyan , bireysel davranışlarını olgunlaştıran , çağdaş, Atatürk İlke ve İnkilaplarına bağlı, vatanını ve ulusunu seven, sağlıklı iletişim kurabilen, ulusal ve evrensel değerlerle donanmış, özgüveni tam, ilerici, sürekli kendini yenileyerek gelişmeleri takip eden, yararlı hobileri olan , estetik beğenileri gelişmiş, üretken ve yaratıcı , araştırma yapmaya ve öğrenmeye meraklı, insana […]

Bağcılar Kız Teknik ve Meslek Lisesi

Milli ve manevi değerler temelinde kendini bilen, gerçekleştiren, toplumsal sorunlara duyarlı, Türkçeyi iyi kullanabilen, meslekî alanda yeterli donanıma ve uygulama becerisine sahip, istihdam açısından sektörün ihtiyacına cevap verebilecek nitelikli ve kalifiyeli elaman yetiştirmek; aynı zamanda yükseköğrenimi amaç edinmiş bireyler yetiştiren bir kurum olmak.  

Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi

“Öğrencilerimizi, Türk Milli Eğitimin amaçları doğrultusunda, ülkesini seven, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkelerine bağlı, toplumla barışık, milli ve ahlaki değerleri özümsemiş, geleceğe güvenle bakabilen, üst öğrenim kurumlarına geçişte hedef koyabilen ve koyduğu hedefleri gerçekleştirmede azami çaba harcayan niteliklerle yetiştirip evrensel insani değerleri benimsemelerine önderlik etmek okulumuzun temel misyonudur.” “

Gazi Lisesi

Milli Eğitim’in temel hedefleri doğrultusunda,Atatürk’ün ilkeleri ışığında bilgi donanımı yüksek,değişime ve gelişime açık, insanlığa yararlı,milli ve manevi değerleri özümsemiş,örnek ve önder bireyler yetiştirmek…