Category Archives: ADALAR

Büyükada İmam Hatip Ortaokulu

Önce ahlak ve maneviyat düşüncesiyle, her açıdan topluma örnek fertler yetiştirmek.Türk Milli Eğitiminin amaçlarını benimsemiş her açıdan donanımlı, bilgili, kültürlü, başarılı, kendine güvenen, yaratılanı Yaratandan ötürü sevebilen tabiatı tahrip değil imar eden, sorun değil çözüm üreten, farlılıkları doğal ve zenginlik kabul edip bunlardan yararlanmayı hedefleyen ;insana, düşünceye, özgürlüğe,ahlaka ve kültürel mirasa saygı duyan “Kendisi için […]

Büyükada 125. Yıl Atatürk Ortaokul

Türk Milli Eğitiminin temel amaçları doğrultusunda açık, güven veren, çevre ile ilişkileri üst düzeyde, çağdaşlığın gerekleriyle donanmış, çağın gereklerine uygun insan modeli yetiştiren, talep edilen bir kurum olmak. Türk Milli Eğitiminin temel amaçları doğrultusunda açık, güven veren, çevre ile ilişkileri üst düzeyde, çağdaşlığın gerekleriyle donanmış, çağın gereklerine uygun insan modeli yetiştiren, talep edilen bir kurum […]

Büyükada Şehit Murat Yüksel İlkokulu

Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı öğrenciler yetiştirmek ve öğrencilerin kabiliyetlerine ve ihtiyaçlarına uygun bir eğitim hizmetini sunmak; onların sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılayacak yeteneklerini geliştirmelerine ortam hazırlamak ve okulda öğrenmenin kalitesini artırmak; eğitim-öğretim programını çevre faktörlerini de dikkate alarak etkili ve verimli bir şekilde eğitim vermektir. Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı öğrenciler yetiştirmek ve […]