Category Archives: YENİMAHALLE

Ankara Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi

Birlik ve beraberliğimizin teminatı olan Atatürk İlke ve İnkılaplarını benimsemiş, ülkemizi gelişmiş ülkeler seviyesinden geri bırakmayacak, Mesleki Eğitim ve öğretimde çağın gereklerini sonuna kadar kullanan, kaliteyi bilen, bu kaliteyi yaşamın ve çalışma hayatının her aşamasında uygulayabilme becerisini gösteren, kıt kaynaklar ile başarılı sonuçlara ulaşabilen, kaynakları verimli kullanabilen, “Asıl olan öğrencidir” fikrinden hareket ederek onu merkez […]

Demetevler Mimar Sinan Lisesi

Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda kaliteli eğitim vermek için çağdaş, akılcı, bilimsel yöntemler kullanarak öz güveni yüksek, sosyal yönü kuvvetli, görev ve sorumluluklarının bilincinde, geleceğe ümitle bakan bireyler yetiştirmektir.  

Alparslan Anadolu Lisesi

Öğrencilerimizin; bilgili, becerili, dürüst, sorumluluğunu bilen, araştıran, sorgulayan, paylaşan, çok yönlü ve tarafsız bakabilen, kendisiyle ve çevresiyle olumlu iletişim kurabilen, ortak bir genel kültürle sorunların farkında olabilen, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda yüksek öğrenime ve hayata iyi bir şekilde hazırlanmış, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda vatanını ve milletini seven, insan haklarına saygılı ve duyarlı bireyler […]

Mustafa Kemal Anadolu Lisesi

Biz ; Mustafa Kemal Anadolu Lisesi olarak bütün öğrencilerimizin Atatürk ilkelerinin ışığında ; Milli Eğitimimizin temel amaçları doğrultusunda; milli ve manevi değerlerimize bağlı,aydın fikirli,çağdaş düşünceli,sorumluluk duygusuna sahip, ülkemizin iş ve hizmet alanlarının ihtiyaç duyduğu bilgili, saygılı, yenilikçi, cesaretli ve öz güvenli bireyler olarak yetişmelerine zemin hazırlamak ve onların 21. yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek donanımları […]

Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi

Öncelikle öğrencilerimizin kendilerini, sahip oldukları özgün ve yapıcı-yaratıcı güçlerini tanımalarını sağlamak… Bu özelliklerini geliştirerek Milli eğitimin temel hedefleri doğrultusunda, Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri ışığında, özgüvene sahip, bilime ve bilimsel çalışmalara açık, bilgi donanımı yüksek, değişime ve gelişime açık, insanlığa yararlı, çevreye duyarlı, takım çalışmasını özümsemiş, ve insan haklarına saygılı özgür, üretken, katılımcı, milli ve manevi […]

Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi

Öğrencilerin; hayata ve yüksek öğretime hazırlanması, kendisine, ailesine, çevresine, millî kültür değerleri ile milletine ve insanlığa saygısının geliştirilmesi ve öğrencilerin yüksek öğretim kurumlarının daha nitelikli öğrenci kaynağına kavuşturulması amacıyla çağdaş, kaliteli ve nitelikli öğrencileri yetiştirebilmek misyonumuzdur.