Category Archives: SİNCAN

Pınarbaşı Kız Teknik ve Meslek Lisesi

Türk Milli Eğitim sisteminin genel amaçları doğrultusunda Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, değişim ve gelişime açık, sanata, bilme, toplum sorunlarına duyarlı, sorumluluk alabilen, ülke ekonomisine, sosyal ve kültürel değişime katkıda bulunma bilicine sahip, saygılı, ahlaklı, dürüst, çalışkan, öz değerlerini benimsemiş, vatanını ve milletini seven, aldığı eğitim doğrultusunda geleceğe güvenle bakabilen bireyler yetiştirmek için varız.  

Törekent Kız Teknik ve Meslek Lisesi

Atatürk´ün Hedeflediği çağdaş bireyler yetiştiren, Vatanını milletini seven, Kültürel mirasına sahip çıkan, Ülke sorunlarına duyarlı, demokrasi ve insan haklarına saygılı, bilimsel ve pozitif düşünmeyi meslek bilgisine aktarabilen, kendisine güvenen sorumluluk sahibi, yeniliklere açık, paydaşlarımızın beklentilerini karşılayan, sektöre kaliteli ara eleman yetiştiren ve yüksek öğretime hazırlayan bir eğitim-öğretim kurumu olmaktır.  

Saraycık İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Milli Eğitim sistemi’nin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, milli birlik ve bütünlük içinde, çevresi ile birlikte ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasında nitelikli insan gücü kalkınmasını yapan, eğitim ve öğretim sürecine yön veren, bağlı kurumların ve çalışanların etkinlik ve verimliliklerini-çalışan ve hizmet alanların memnuniyetlerinin artırılması ve geliştirilmesini-sağlamaktır.  

Sincan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Teknolojik gelişmelerin farkında olarak, sosyal paydaşlarımızla işbirliği içerisinde, hayatboyu öğrenme ilkesini benimsemiş, sektörün beklentilerine cevap verebilecek üretken, ahlaki ve kültürel değerleri özümsemiş, bireyleri yetiştirecek nitelikli mesleki ve teknik eğitim vermektir.