Category Archives: PURSAKLAR

Dede Korkut Anadolu Lisesi

Okulumuzda; millî ve evrensel değerlere sahip, çözüm odaklı düşünebilen, akademik başarıyı hedefleyen, saygın ve topluma örnek bireyleri bilimselliğin ışığında yetiştirmek ve Türkiye çapında başarılarıyla tanınan bir okul olmak.  

Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi

Ayyıldız Anadolu Lisesinin misyonu, öğrencilerinin Cumhuriyetin temel ilkelerini benimseyerek çağdaş dünyada kendi değerleri ile bir yer edinmesini sağlamaktır. Bundan hareketle BİZ, öğrencilerimizin akademik başarılarını sağlamak, onları hayata atıldıklarında sağlam kişilikleri ve başarıları ile ön plana çıkarmak için varız. Kökü mazide, yönü atiye dönük bireyler yetiştirmek hedefindeyiz.  

Pursaklar IMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Gelişen teknoloji ile birlikte iş dünyasının ihtiyaç duyduğu uluslararası standartlarda mesleki ve teknik eğitimin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, çözümleyici, mühendis ve teknikerlerle köprü kurabilecek üstün nitelikli ara eleman yetiştirmek için çağdaş eğitim ortamını sağlamak.  

Ankara Pursaklar Fen Lisesi

Yeteneklerinin farkında olan,yeni bilgiler üretebilen,bilimsel ve analitik düşünme becerisi gelişmiş,bilim ve teknolojiyi kültürü ile sentezleyen,liderlik becerilerini yanında ekiple çalışabilme ruhunu da taşıyan,özsaygısı yüksek,özdenetim becerisine sahip,etkili iletişim kuran,en az bir yabancı dili etkin bir şekilde kullanabilen,evrensel değerleri içselleştirmiş,çağına ayak uyduran,aydın,bireyler yetiştirmek için varız.