Category Archives: POLATLI

Polatlı Ticaret Meslek Lisesi

21. yüzyıl iş dünyasının gereksinim duyduğu meslekleri; bu mesleklerin getirdiği her türlü bilgi ve becerilerle donatarak, onlara geleceğe daha umutla ve güvenle bakabilmelerini hedefleyen bir eğitim ve öğretim ortamı hazırlamaktır.  

Atatürk Anadolu Lisesi

Çok okuyan, iyi iletişim kuran, sporda derece yapan, saygıdeğer, entelektüel bilince ulaşmış, derece yapan; yüksek öğrenci başarısı, disiplinli öğrenci, kaliteli eğitim, gelenekleri olan, bol sosyal etkinliği olan bireyler yetiştirmektir.  

Duatepe Anadolu Lisesi

Türk Milli Eğitimin temel esasları doğrultusunda öğrencilerini; değişime ve gelişime açık, değerlerini yaşayan ve yaşatan, Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş, becerikli, bilgili, saygılı sosyal bireyler olarak yetiştiren eğitim kurumuyuz.  

Polatlı Anadolu Öğretmen Lisesi

Anadolu öğretmen liselerini tercih eden çalışkan ve yetenekli öğrencilerin; öz güven ve sorumluluk duygularını geliştirip, tüm potansiyellerini kullanmalarına fırsat tanıyarak öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarına yönlendirip başarılı olmalarını sağlamaktır.  

Polatlı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Ulusal ve Uluslararası Standartlarda En Gelişmiş Mesleki ve Teknik Eğitim Yöntemlerini Kullanarak; Analitik Düşünebilen, Üretken, Verimli, Değişime ve Gelişmeye Katkıda Bulunan, Milli Duygulara Sahip, Demokrasi ve İnsan Haklarına Saygılı, Sosyal Sorumluluklarını Bilen ve Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek.