Category Archives: MAMAK

Niğbolu Anadolu Lisesi

Biz, öğrencilerimizin sportif, sanatsal, zihinsel yeteneklerini geliştirmek ve onlara çağımızın ihtiyaçlarını karşılayacak beceriler kazandırmak için varız.  

Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem Anadolu Lisesi

Biz; öğrencilerin değişen dünyada başarılı olması, topluma katkıda bulunması, sorumlu vatandaşlar olarak gelecekleri adına akademik, duygusal, fiziksel ve sosyal deneyimler kazanabilmeleri için yaşam boyu öğrenmenin niteliğini ve niceliğini yükseltmek için varız.  

Mamak Yunus Emre Ticaret Meslek Lisesi

Bilimin öncülüğünde, milli,manevi değerler ışığında,hizmet sektörüne üstün nitelikli bireyler yetiştirerek, ekonomik kalkınmamızı çağdaş uygarlık seviyesi ile bütünleşmektir.  

Çağrıbey Anadolu Lisesi

Türk milli eğitiminin amaçları doğrultusunda Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, vatanını ve ulusunu seven; sorun çözme, iletişim kurma, işbirliği içinde çalışma, bilgi teknolojilerini kullanma becerilerine sahip, bireysel ve toplumsal sorumluluk taşıyan, üreten ve paylaşan bireyler yetiştirmek.  

Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi

Misyonumuz: Öğrencilerimizin zihninde, insana, düşünceye, özgürlüğe, ahlâka ve kültürel mirasa saygıya dayanan bir din öğretimi anlayışının yayılmasına katkıda bulunmak ve öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak için; bilgili, kültürlü, başarılı, kendine güvenen kişiler olarak yetiştirmek, problemlere çözüm üretebilen milli ve manevi değerlerini koruyan ve geliştiren kişilikli insanlar olarak yetiştirebilmektir.