Category Archives: KAZAN

Mustafa Hakan Güvençer Anadolu Lisesi

Bütün öğrencilerimizin bireysel farklılıklarına saygı duyarak ve gözeterek bilgili,becerikli ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmelerine fırsat sağlamak,okulumuzun eğitim çalışmalarını bilimin ve insanlığın ortak değerlerinden yararlanan kendini geliştiren ve toplumu ileri götüren güç olarak yetiştirmek,çağdaş uygarlık yolunda bilimi yol gösterici olarak görmek,okulumuzda bir atılım,bir değişim yaparak okulun ve toplumun gelişmesini sağlamak.  

Gülnaz-İbrahim Güngör Tara Kız Teknik ve Meslek Lisesi

Misyonumuz; Atatürk’ün hedeflediği çağdaş değerlere sahip, alanında donanımlı, yüksek öğrenime hazır öğrenciler yetiştirmek. Çevrenin istihdam ihtiyacını karşılayarak sektörün aradığı nitelikte elemanlar yetiştirmek. Mesleki ve teknik eğitimde sektöre bilimsel hizmet vermek, patent olacak birikimler oluşturmak.