Category Archives: KALECİK

Hasayaz İlkokulu

Öğrencilerini kendilerine güvenen sistemli düşünebilen girişimci, çağdaş teknolojileri etkili biçimde kullanabilen ilgi alanlarını ve kişisel özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlamak meslekleri tanıtmak ve seçeceği mesleğe uygun okul ve kurumlara yöneltmek.  

Dumlupınar İlkokulu

Türk Milli Eğitiminin amaç ve ilkeleri doğrultusunda: Atatürk ilke ve inkılâplarını özümseyen. Milli ve evrensel kültür değerlerini geliştiren ve saygı duyan, kendilerine, ailelerine,topluma ve çevreye olumlu katkılar yapan başkaları ile iyi ilişkiler kuran,planlı çalışma alışkanlığına sahip bireyler yetiştirmek.  

Cumhuriyet İlkokulu

Biz; Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş, demokratik, laik, hukukun üstünlüğüne inanan, özgürlükçü düşünebilen, bilimsel ve teknolojik düşünceye açık, her türlü bilimsel ve teknolojik gelişmeyi yaşamına uygulayabilen, öğrendiklerini davranışa dönüştüren, sorumluluklarının bilincinde, çalıştığı işten ve ortamdan mutluluk duyabilen, biz ruhu ile hareket edebilen, kendi haklarını koruyan, başkalarının haklarına saygılı, özgüvene sahip ve kendileri ile barışık, temel […]

Çandır İlkokulu

MİSYONUMUZ Milli Eğitim Temel Kanunu’nun belirlediği genel amaçlar çerçevesinde Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ulusun insani ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, insan haklarına ve Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş, yaşamı seven, çağdaş, katılımcı, yaratıcı, kendini yenileyen, güvenli ve mutlu bireyler yetiştirmektir.