Category Archives: KALECİK

Kalecik Anadolu Lisesi

Çağın gerekleri ile donanmış, özgür düşünen ve sorgulayan, bireyleri yetiştiren, uygun eğitim ortamları sağlamak için varız.Kendisiyle ve toplumla barışık , milli ve evrensel değerleri benimsemiş , bilgiyi üreten ve yöneten , işbirliği içinde çalışabilen yetenekli bireyler yetiştirmek için varız.  

Kalecik Anadolu Sağlık Meslek Lisesi

Kalecik Anadolu Sağlık Meslek Lisesi olarak Türk Milli Eğitiminin Amaç ve İlkeleri doğrultusunda mesleki alanda Sağlık Eğitimi ve Öğretimi vermek suretiyle sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunmak. Ayrıca Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı; çağdaş bilimsel düşünceyi temel alan;sorgulayan,sorumluluk üstlenen gençler yetiştirmeyi amaç edinen; geleceğin Türkiye´sinde yetiştirdiği gençlerin söz sahibi olmalarını amaçlayan; kendine güvenen, olaylara duyarsız kalmayan, […]

Cumhuriyet Ortaokulu

Karşılaştığı sorunlara akılcı çözümler üreten, hür ve demokratik düşünen, bilimsel metotlarla eğitilmiş ,çağdaş düşünce yapısına sahip, yaratıcı, bilinçli ve kendine güvenen bireyler yetiştirmektir.  

Çandır Ortaokulu

Milli Eğitim Temel Kanunu’nun belirlediği genel amaçlar çerçevesinde Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ulusun insani ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, insan haklarına ve Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş, yaşamı seven, çağdaş, katılımcı, yaratıcı, kendini yenileyen, güvenli ve mutlu bireyler yetiştirmektir.  

Dumlupınar Ortaokulu

Türk Milli Eğitiminin amaç ve ilkeleri doğrultusunda: Atatürk ilke ve inkılâplarını özümseyen. Milli ve evrensel kültür değerlerini geliştiren ve saygı duyan, kendilerine, ailelerine,topluma ve çevreye olumlu katkılar yapan başkaları ile iyi ilişkiler kuran,planlı çalışma alışkanlığına sahip bireyler yetiştirmek.  

Ahiler İlkokulu

• Öğrencilerimize çağdaş bir eğitim vermek için varız. • Eğitimi okul öncesinden başlayarak vermek için varız. • Türk toplumunun değerlerini, ahlakını önemseyen insanlar yetiştirmek için varız. • Çevremize de eğitim vermek için varız. • Severek gelebilecek bir okul ortamı hazırlamak için varız. • Geleceğimize kaliteli, çağın ihtiyaçlarına göre donanımlı insan yetiştirmek için varız.