Category Archives: HAYMANA

Nuri Bektaş Anadolu Lisesi

Okulumuz özgür, araştırıcı ve sorgulayıcı, kendine güvenen ve sorumluluk alabilen, insani değerlere saygılı, bilimsel, çağdaş ve Atatürkçü düşünceyi özümsemiş, yurtsever öğrenciler yetiştirmeyi, öğrenmeyi teşvik edici bir ortam yaratmayı, toplumun eğitim ve gelişimine katkı sunmayı görev edinmiştir.  

Yenice Dilaver Temizhan Çok Programlı Lisesi

Öğrencilerimizi eğitimin bir değişim süreci olduğu bilinciyle, değişen insan ve değişen toplum felsefesiyle, Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda sorumluluklarının ve sınırlarının bilincinde, kendi gücüne güvenen, araştırmacı ruhu gelişmiş bireyler yetiştirmek için varız.  

Haymana Anadolu İmam Hatip Lisesi

“Özverili kadrosuyla, dinî ve pozitif ilimlerde kaliteli bir eğitimle öğrencilerimizi; millî ve manevî değerlere sahip, sorumluluklarının farkında, bilgili, kültürlü, kendine güvenen, paylaşmayı ve yardımlaşmayı bilen, teknolojiyi kullanan, gelecekten ümitli, hayata ve yüksek öğretime hazır erdemli bireyler yetiştirmektir.”  

Haymana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Biz; öğrenmeyi öğrenen, toplumla ve kendisiyle barışık, kültür seviyesi yüksek, faydalı, çağın gerektirdiği teknolojiye ayak uydurabilen ve mesleğinde kullanabilen, kendi yeteneklerinin farkında olan, insan haklarına saygılı, toplumun yararlı bir üyesi olan, sağlıklı ve mutlu insanlar yetiştirmektir.  

Bahçecik Ortaokulu

Milli Eğitim Temel Kanununda yer alan genel ve özel amaçlara uygun olarak; Sağlam karakterli, dürüst, kuvvetli bir vatan ve millet sevgisi olan, insani, milli ve ahlaki değerlerle donanmış, ülkesine yararlı, okuyan, inceleyen, araştıran, mili ve evrensel değerleri tanıyan benimseyen, araştırmacı, sorgulayıcı, kendi ayakları üzerinde durabilen, kendi düşüncelerini savunurken başkalarının düşünce ve haklarına saygı gösteren, görev […]

Balçıkhisar Ortaokulu

Balçıkhisar Ortaokulu olarak; her yönüyle kendine ve çevresine faydası olan toplumsal gelişmeye katkısı olacak demokratik anlayışa sahip gelecekteki eğitimli toplumun temelini oluşturacak belirli hedefi olan çağın gelişmelerine uyum sağlayan ,kendine güvenen bireyleri yetiştirme çabasında olan bir eğitim anlayışımız vardır.