Category Archives: ETİMESGUT

Fatma – Hacı Hüseyin Akgül Kız Teknik ve Meslek Lisesi

Türk Milli Eğitim Sisteminin Genel ve Özel Amaçları doğrultusunda; sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte, teknolojiyi anlayabilen ve kullanabilen, mesleğiyle ilgili yenilikleri takip edebilen, alanıyla ilgili yüksek öğretime devam edebilecek nitelikte; donanımlı, yaratıcı, gelişime açık, üretime katkı sağlayan, yabancı dil bilen, milli kültür ve ahlaki değerlere bağlı bireyler yetiştirmek.  

Elvanköy İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Türk Milli Eğitiminin Temel Amaçları ve ilkeleri doğrultusunda yetişen; çağdaş düşünebilen, sorgulayabilen, Atatürk ilke ve inkılâplarını bilen, üreten, araştıran mesleki teknik eğitim alanında ülkenin istediği normlarda disiplinli, sanatsever, sportmen ve insanlığa hizmet eden bireyler yetiştirmektir.  

Eryaman Anadolu İmam Hatip Lisesi

Misyonumuz: “Meslekî Alanda Yeterli, Topluma Örnek Ve Öncü, Kaliteyi Esas Alan, Milli Ve Manevi Değerlere Bağlı, Yeniliklere Açık, Kültürlü Ve Sorumluluk Sahibi Bireyler Yetiştirmektir.”  

Etimesgut Anadolu İmam Hatip Lisesi

Misyonumuz Özverili kadrosuyla, dinî ve pozitif ilimlerde kaliteli bir eğitimle öğrencilerimizi; millî ve manevî değerlere sahip, sorumluluklarının farkında, bilgili, kültürlü, kendine güvenen, paylaşmayı ve yardımlaşmayı bilen, teknolojiyi kullanan, gelecekten ümitli, hayata ve yüksek öğretime hazır erdemli bireyler yetiştirmektir.  

Güzelkent Anadolu Lisesi

Atatürk İlke ve İnkılaplarına gönülden bağlanmış ve özümsenmiş, vatanına ve tüm dünya insanlığına faydalı olmayı amaç edinmiş, aynı zamanda milli ve evrensel değerleri önemseyen özgüvene sahi, sorumluluk sahibi, ahlaklı, geleceğe umutla bakan bireyler yetiştirmektir.