Category Archives: ELMADAĞ

Gazi Şahin Anadolu Lisesi

Öğrencilerimizin öz güven ve sorumluluk duygularını geliştirip, var olan potansiyellerini en iyi şekilde kullanmalarına fırsat tanıyıp, çağın gereksinmelerine cevap veren bireyler olmalarını ve öğrencilerimizi öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarına yönlendirip öğrencilerimizin başarıyı yakalamalarını sağlamaktır.  

Hasanoğlan Atatürk Andolu Öğretmen Lisesi

Anadolu Öğretmen Liselerini tercih eden, çalışkan ve yetenekli öğrencilerin; özgüven ve sorumluluk duygularını geliştirip,tüm potansiyellerini kullanmalarına fırsat tanıyarak öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarına yönlendirilip başarılı olmalarını sağlamaktır.  

Elmadağ Hasanoğlan Fatih Ticaret Meslek Lisesi

İş hayatının ve tüm sektörlerin ihtiyacı olan niteliklere sahip muhasebeci ve web tasarımcısı ara elemanlarını yetiştirmektir. Bu amaçla, okulumuz için belirlenmiş olan eğitim, öğretim programını, öğrencilerin kabiliyetlerine ve ihtiyaçlarına uygun bir eğitim hizmetini sunmak, onların, sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılayacak, yeteneklerini geliştirmeye uygun ve ortam hazırlamak ve okulda eğitimin kalitesini ve zevkini artırarak bilgiyi […]

Hasanoğlan Kız Teknik ve Meslek Lisesi

Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, manevi değerlerine saygılı, yaratıcı,araştıran ve sorgulayan,teknolojik gelişmeleri takip eden, üretken, kendini her anında yetiştiren, mesleki eğitimini bilen okuyan, okuduğunu anlayan, çevresini koruma bilinci gelişmiş ve herkese örnek olan bireyler yetiştirmektir.

Elmadağ Anadolu Lisesi

Öğretmen,öğrenci, veli üçgeniyle öğretimin yanında eğitim, sosyal ve kültürel etkinliklerin de bulunduğu öğrenme isteğini canlı tutan, başarının ödüllendirildiği bir ortamın oluşturulması.  

Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi

Güvenli ve huzurlu bir ortamda, öğrenmeyi öğrenen, kendine güvenen, sorumluluklarının bilincinde, dini, milli ve ahlaki değerlere sahip, gerekli ve zamanında dayanışmaya girebilen, kendine ve başkalarına saygılı, hoşgörü sahibi başarılı bireyler yetiştirmektir.  

Atatürk Ortaokulu

Türk Milli Eğitiminin temel amaçları doğrultusunda, çağdaş bilimin ışığında, demokratik bir ortamda; doğru, zamanında ve fırsat eşitliğine dayanan öğrenci merkezli eğitim ve öğretimi; yönetici, öğretmen ve veli işbirliğiyle en yüksek seviyede öğrencilere vererek; dürüst- namuslu-çalışkan, ülkesini ve milletini seven, Atatürk´e ve Cumhuriyete sahip çıkan bireyler olarak yetiştirmektir.