Category Archives: BALA

Bala İmam Hatip Lisesi

Kültürel mirasa saygıya dayanan bir din öğretimi anlayışının yayılmasına katkıda bulunmak, dini konuları bilimsel yaklaşımla aktarmak amacındayız. Ezberci ve baskı altında alıcı değil konuları çözümleyici ve yorumlayıcı sağlıklı bir din anlayışının gelişmesine yardımcı olabileceğine inanan insanlar yetiştirmek.  

Afşar Ortaokulu

Cumhuriyetin temel ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin genel amaçları doğrultusunda bünyesinde öğrenim gören herkesi Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini ve tüm insanlığı seven; kendi öz benliğini ve kabiliyetlerini bilerek bunları milletinin hizmetinde kullanmayı hedefleyen; bedenen, zihnen ve ahlaken yüksek seciyeli insanlar yetiştirmektir.  

Kesikköprü Ortaokulu

Atatürk İlkelerinin Işığında , Milli Eğitimimizin Temel Amaçları Doğrultusunda Milli Ve Manevi Değerlerimize Bağlı, Aydın Fikirli, Çağdaş Düşünceli Sorumluluk Duygusu Gelişmiş, kendine güvenen 21. yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına ,Ülkemizin İhtiyaç Duyduğu Alanlarda Yüksek Öğrenime Öğrenci Yetiştirmek İçin varız.