Category Archives: AYAŞ

Şehit Rıdvan Süer Anadolu Lisesi

Sahip olduklarının farkında olan, tarihinden güç alan, Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında sağlam adımlarla yürüyen, vatanına , milletine, bayrağına sahip çıkan, insani değerleri koruyan bireylerle ülkemizi çağdaş medeniyetler zirvesine taşımak.  

Oltan Şehit Olgun Gökmen Ortaokulu

Öğrencilerimizin kendisine ve başkalarına değer veren, okulu ve öğrenmeyi seven, yeni bilgilere ulaşmak için çabalayan, milli ve ahlaki değerlere, sanat ve insanlığa sahip çıkan ve kendini ifade etmekten haz duyan birer birey olmalarını amaçlıyoruz. Biz, öğrencilerimizin sağlıklı ve dengeli gelişmelerini sağlamak, onları çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve becerilerle donatmak ve okulumuzu, bölgesinde sosyal ve […]

Sinanlı Ortaokulu

Atatürkçü düşüncenin ışığı altında; kendisine ve ülkesine sorumlu, gelişimini çağın gelişmişlik düzeyi ile sınırlandırmayan, düşüncelerini özgürce ifade edebilen; dürüst, paylaşımcı, kendisine güvenen, mutlu, çevreye duyarlı, barışçı gençler yetiştirmek.  

Sinanlı İlkokulu

Atatürkçü düşüncenin ışığı altında; kendisine ve ülkesine sorumlu, gelişimini çağın gelişmişlik düzeyi ile sınırlandırmayan, düşüncelerini özgürce ifade edebilen; dürüst, paylaşımcı, kendisine güvenen, mutlu, çevreye duyarlı, barışçı gençler yetiştirmek.  

Oltan Şehit Olgun Gökmen İlkokulu

Öğrencilerimizin kendisine ve başkalarına değer veren, okulu ve öğrenmeyi seven, yeni bilgilere ulaşmak için çabalayan, milli ve ahlaki değerlere, sanat ve insanlığa sahip çıkan ve kendini ifade etmekten haz duyan birer birey olmalarını amaçlıyoruz. Biz, öğrencilerimizin sağlıklı ve dengeli gelişmelerini sağlamak, onları çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve becerilerle donatmak ve okulumuzu, bölgesinde sosyal ve […]