Category Archives: ALTINDAĞ

Ankara Anadolu Lisesi

Ankara Anadolu Lisesi Olarak; Bütün Paydaşlarının Bilgili, İlgi Ve Yeteneklerinin Farkında, Hedeflerine Ulaşmak İçin Doğru Yöntemleri Bilen, Nitelikli, Çağdaş,Hoşgörülü Ve Demokratik Bireyler Yetiştirmek İçin Varız.  

İnönü Anadolu Lisesi

Öğrencilerimizi, Türk Milli Eğitiminin amaç ve ilkeleri doğrultusunda; bilgi ve kültür donanımına sahip, araştıran, sorgulayan, öğrendiklerini davranış haline dönüştüren ve üretimiyle topluma katkı yapan insanlar olarak yetiştirmek, Çalışma ortam ve koşullarını kendisi belirleyen, tüm kararlara katılım hakkına sahip; kendi çocuğu için başka öğretmenlerden beklediklerini okulunda sergileyen öğretmenlere, Çocuğunu okulumuza kayıt ettirmek için yarışan, okulun her […]

Anafartalar Ticaret Meslek Lisesi

Milli Eğitimin temel ilkeleri doğrultusunda, Öğrencilerimizin yeteneklerini ön plana çıkaran, bilgili, saygılı, yenilikçi ve tercih edilen kalifiye elemanlar olarak, çağın gelişen ve değişen ihtiyaçlarına cevap veren bireyler yetiştirmektir.  

Esenevler Anadolu Lisesi

Öğrencilerimizi; Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, milli manevi ahlaki değerleri özümsemiş; geleceğe güvenle bakan, öz güveni ve akademik başarısı yüksek, çözüm üretebilen, ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda Türk toplumuna ve insanlığa yararlı kişiler olarak yetiştirip, üniversiteye ve hayata hazırlamaktır.  

Altındağ M. Ali Hasan Çoşkun Anadolu Lisesi

Öğrencilerimizin, çağdaşları ile aynı fırsatları yakalayabilmeleri için gerekli eğitim ve öğretimi gerçekleştiren, onları bir üst eğitim kurumuna ve hayata hazırlayan, evrensel değerlere sahip, bilim ufku ve iletişim becerileri gelişmiş, insan hak ve hürriyetlerini her şeyin üzerinde tutan, dünyayı ve gelişmeleri anlayıp yorumlayabilen, erdemli bireyler yetiştiren, ihtiyaç ve imkanları buluşturan bir köprüyüz.  

Hacı Bayram Anadolu İmam Hatip Lisesi

Atatürk ilke ve inkılablarına bağlı,insana düşünceye,ahlaka ve kültürel değerlere saygılı,dini ve milli kültürünü öğrenen ve öğreten her zaman-her yerde örnek bireyler olmalarını sağlamaktır.  

Doğantepe Kız Teknik ve Meslek Lisesi

21.yüzyılın değişen gereksinimlerine cevap verebilecek çağdaş,bilgili,becerikli ve katılımcı öncelikle kızlarımızı ve kadınlarımızı yetiştirebilmek ve üst öğrenim kurumuna nitelikli öğrenci yetiştiren bir okul.