Category Archives: AKYURT

Prof. Dr. Nusret Fişek Anadolu Sağlık Meslek Lisesi

‘’Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda öğrencileri; hayata, mesleğe ve yüksek öğretime hazırlamak, kendini mutlu kılan, toplumun mutluluğuna katkıda bulunan, çevresi ile iletişim kurabilen, ekip çalışması yapabilen, öz güveni yüksek bireyler olarak yetiştirmek.’’  

Akyurt Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrencilerimizin sağlıklı din eğitimi alması için, bilgi düzeyini artırarak ,öz güveni yüksek,toplumdaki hiç kimseyi ötekileştirmeyen,yeniliklere açık ,yaratıcı ve rasyonel düşünebilen bireyler yetiştirerek toplumun bilgi düzeyine katkıda bulunmak.  

Akyurt Anadolu Lisesi

Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yüksek öğrenime yönelmiş, kendine güvenen, çevresi ile iyi ve olumlu iletişim kurabilen, toplumsal değerlere duyarlı, olayları çok yönlü ve objektif olarak değerlendirebilen, çağın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve becerilere sahip, yabancı dili dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde kullanabilen, liderlik özelliklerinin yanında işbirliği ve […]

Kozayağı Ortaokulu

Bizler, bütün öğrencilerin öğrenmelerini sağlamak, onların bilgili, becerili ve kendine güvenen bireyler olarak yetiştirilmelerine fırsat tanımak ve onlara 21. yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazandırmak için varız.