Category Archives: YUMURTALIK

Meryem-Ali Öztürk Ortaokulu

Türk ulusunun ve insanlığın ihtiyaç duyduğu iyi insan, iyi vatandaş özelliklerine sahip; bilgili, becerikli, kendine güvenen, düşünen, üreten, iyi bir gelecek için standartları yükselterek kaliteli bir eğitimin öncüsü bir kurum.  

Yumurtalık İmam Hatip Ortaokulu

Türk ulusunun ve insanlığın ihtiyaç duyduğu iyi insan, iyi vatandaş özelliklerine sahip; bilgili, becerikli, kendine güvenen, düşünen, üreten, iyi bir gelecek için standartları yükselterek kaliteli bir eğitimin öncüsü bir kurum.  

Yumurtalık Çok Programlı Lisesi

Öğrenme için en uygun ortamların oluşturulması; Bilgi beceri ve öz güven sahibi olmalarını Atatürk ilke ve inkilaplarını benimsemelerini Eğitim ve öğretimin önem ve gerekliliğinin kavranmasını; Bilimsel düşünmelerini, olaylara çok yönlü ve tarafsız bakabilmelerini; Eğitim ve bilgi teknolojilerinin optimum kullanımı Sevgi, saygı, anlayış, paylaşma ve iletişimin önemini kavramalarını; Ruh, beden ve zihin yönünden sağlıklı ve dengeli […]

Gölovası Ortaokulu

Öğrencilerimizi Cumhuriyetin temel niteliklerine, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, yetenekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda, öz güven sahibi ve sorumluluklarının bilincinde, çağdaş bilgilere ulaşabilen, eleştirel düşünebilen ve üst öğrenime bu donanımla gidecek bireyler olarak yetiştirmek; sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde kendilerini geliştirebilmelerini sağlamak; okul çevresine eğitim, öğretim, bilim ve kültür alanlarında bilgiye ulaşma ve kullanma olanağı sunmaktır. […]

Kaldırım Ortaokulu

Okulumuz için belirlenmiş olan eğitim-öğretim programını etkili ve verimli bir şekilde uygulayarak öğrencilerimizi, ülkemizin milli ve manevi değerlerine bağlı; çevreye duyarlı, bilimsel düşünen, iyi iletişim kurabilen ve öğrenmeyi öğrenebilen bireyler olarak yetiştirmektir.