Category Archives: TUFANBEYLİ

Yamanlı Ortaokulu

Çevrenin en iyi okulları arasında yerini alan, öğrenciye bilgi yüklemek yerine teknolojiden yararlanmayı öğreten, mevcut olanakları iyi kullanan, girişimci düşünceler üreten çağdaş bir okul olmaktır.  

Cumhuriyet İlkokulu

Milli Eğitimin ve İlköğretimin ilke ve amaçlarına uygun,becerikli, öz güvenli,çevre ile olumlu iletişim kurabilecek davranışlar kazanmış yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına yanıt verebilecek beceriler kazanan öğrenciler yetiştirmek.  

Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu

Millî Eğitim Temel Yasası’nda belirtilen temel ilkelere bağlı kalınarak; çevre olanaklarından yararlanıp, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini de göz önüne alarak, bunların en etkin ve verimli bir şekilde kullanılıp geliştirilmesi. Eğitimin niteliğinin artırılması, sosyal ve kültürel becerilerin geliştirilmesi. Eğitim ortamının nesnel ögesi olan fiziksel koşulların düzeltilmesidir.  

Çatalçam Ortaokulu

Atatürkçü düşüncenin ışığı altında; kendisine ve ülkesine sorumlu, gelişimini çağın gelişmişlik düzeyi ile sınırlandırmayan, düşüncelerini özgürce ifade edebilen; dürüst, paylaşımcı, kendisine güvenen, mutlu, çevreye duyarlı, barışçı gençler yetiştirmek.  

Doğanbeyli Ortaokulu

Geleceği şekillendirme sorumluluğunun bilincinde olan donanımlı ekibimiz ve anne babalarla birlikte, çocuklarımızı; Ulusal ve evrensel değerleri özümsemiş, Atatürk ilkelerine bağlı, Kendisini tanıyan, öz güveni gelişmiş, Bilimsel düşünebilen, Yaratıcı, araştırma ve öğrenmeye meraklı, İnsana ve doğaya saygılı bireyler olarak hayata hazırlamak üzere sürekli gelişen eğitim ve öğrenme ortamları sunmaktır.